Trenutno pregledujete:

Predavanje o pomenu elektroenergetske infrastrukture in predstavitev nove knjige

14.03.2017
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Elektrika je postala orožje s pritiskom na vojsko kot prvi in učinkoviti ukrep civilne strukture v osamosvojitveni vojni leta 1991. Izdana knjiga ima namen nadaljnje razprave in znanstvene obdelave raziskave o pomenu elektroenergetske infrastrukture.

Muzejski večer 9. marca 2017 v Ulirchovi hiši v Kranju je bil posvečen predstavitvi knjige doc. dr. Draga Paplerja »Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991« s podnaslovom »Pomen elektroenergetske infrastrukture in elektroenergetikov kot civilne strukture v prizadevanjih in boju za samostojno državo«. Kot organizator dogodka je udeležence pozdravila direktorica Gorenjskega muzeja Kranj mag. Marjana Žibert. Sodelovala sta tudi pričevalca takratnega časa, zdajšnji predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec in direktor med leti 1980–2003 mag. Drago Štefe, ki je v recenziji med drugim zapisal, da je bila električna energija najpomembnejši infrastrukturni del in zato je bil ta del tudi prvi poklican k ukrepom proti objektom armade.

Na predavanju z naslovom »Elektrika kot orožje v osamosvojitveni vojni leta 1991« je doc. dr. Drago Papler orisal takratne dogodke. V knjigi v obsegu 151 strani, v 10 poglavjih in s 143 slikami so pričevanja očividcev in udeležencev, ki pripovedujejo o svojih dejanjih, občutkih, tveganjih, stiskah, negotovosti. Udeleženci dogajanj, ob kasnejšem umirjenem pripovedovanju, ne prikrivajo, da jih je bilo marsikdaj zelo strah, a so kljub temu drzno in požrtvovalno opravili svojo dolžnost.

»Elektrika je postala orožje. Pomenila je pritisk na vojsko kot prvi in učinkoviti ukrep civilne strukture. Tudi knjiga je orožje s svojim poslanstvom in z dokumentarno vsebino pričevanj sopotnikov preteklega usodnega, a odločilnega časa. Prinaša pa tudi sporočilo za sodobnike, ki bodo spoznali širino celovitega delovanja in posledice, ki nastajajo ob nepravičnem poseganju v strukture sistema,« je zaključil predavanje doc. dr. Drago Papler in se zahvalil recenzentoma mag. Dragu Štefetu, nekdanjemu direktorju Elektra Gorenjka in Zvonetu Rešku iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj ter mag. Bojanu Luskovcu, predsedniku uprave Elektra Gorenjska za podpro pri izdaji knjige.

V razpravi je vidik povezav lokalne skupnosti z upravo za notranje zadeve in vojaških enot ter pri pomoči za civilno prebivalstvo orisal nekdanji župan Kranja Vitomir Gros.

Jelena Justin, vodja programa v Gorenjskem muzeju je v zaključku parafrazirala znani citat Bertholda Brechta »Knjiga je orožje, vzemi jo v roke,« in glede na tematiko muzejskega večera utemeljeno rekla: »Elektrika je orožje, le izklopiti jo je treba.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave