Trenutno pregledujete:

Usmeritev v trajnostno proizvodnjo in sisteme upravljanja z energijo

15.02.2017
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
V družbi GE želijo izkoristiti nove poslovne priložnosti, zato se iz klasičnega proizvajalca zelene električne energije postopoma spreminjamo v družbo, sprecializirano za projekte učinkovitejše rabe energije, poudarja Aleš Ažman, direktor GE.

Tudi v energetiki je vpliv informatizacije in avtomatizacije sistemov vse večji. V ospredje prihajajo novi poslovni modeli, katerih osnova so pametna distribucijska omrežja in nove poslovne priložnosti, kot so: sistemi upravljanja z energijo, neto meritve, virtualne elektrarne, aplikacije za pametni dom in e–mobilnost.

Večji poudarek na energetski učinkovitosti

Spremenjene tržne razmere v ospredje postavljajo tudi energetsko učinkovitost. Izziv sodobne družbe pa je zagotovo tudi pravilna in stroškovno učinkovita izraba energije.

Sistem upravljanja z energijo je ključna komponenta, s katerim se začne učinkovito spremljanje, predvsem pa povečevanje energetske učinkovitosti stavb v javnem ali zasebnem sektorju. »To nas vodi k povečevanju energetske učinkovitosti,« razlaga direktor družbe Gorenjske elektrarne Aleš Ažman.

Zaradi omenjenega smo se v Gorenjskih elektrarnah odločili za pridobitev certifikata ISO 50001. Gre za sistem upravljanja za energijo, ki organizacijam pomaga vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti.  Z njegovo pridobitvijo še aktivneje vstopamo na trg učinkovitejše rabe energije in razvoja sistemov upravljanja z energijo.

Podjetje je tehnološko izjemno sodobno opremljeno tudi v luči avtomatizacije in nadzora proizvodnih objektov in s tem stroškovno učinkovitejšega pridobivanja energije. Hkrati želi v čim večji meri izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih prinaša informatizacija oziroma digitalizacija energetike.

Energetski management in pogodbeništvo

»Energija ostaja rdeča nit našega poslovanja. Izkoristili bomo priložnosti za izgradnjo novih proizvodnih kapacitet z uporabo obnovljivih virov energije in se intenzivno usmerili na področje energetskega managementa in energetskega pogodbeništva,« razlaga Aleš Ažman. Razvili so tudi lasten informacijski sistem za upravljanje z energijo, ki ga tržijo pod blagovno znamko GEKenergija.

Podjetjem in ustanovam želijo omogočiti optimalnejšo rabo energije in s tem tudi nižje stroške. Vse rešitve, ki jih ponujajo, so pripravljeni finančno podpreti z lastnimi sredstvi, naložbo pa poplačajo z doseženimi prihranki.

Gorenjske elektrarne se usmerjajo v trajnostno proizvodnjo in sisteme upravljanja z energijo, je bil naslov članka v februarski reviji Glas gospodarstva.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave