Trenutno pregledujete:

O upravljanje z energijo na 26. posvetovanju Komunalna energetika v Mariboru

12.05.2017
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Upravljanje z energijo je bila tema 26. mednarodnega posvetovanja Komunalna energetika v Mariboru.

Med vabljenimi predavatelji je bil tudi doc. dr. Drago Papler, ki je izpostavil  priložnosti uvedbe standarda ISO 50001 za učinkovito upravljanje z energijo v organizacijah in sodeloval na okrogli mizi.

V organizaciji Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je 9. maja 2017 potekala razprava o upravljanju z energijo.

Kot vabljeni predavatelj je doc. dr. Drago Papler predstavil praktične izkušnje uporabe vzpostavitve standarda ISO 50001 v podjetju Gorenjske elektrarne, ki je certifikat za upravljanje z energijo kot prvo pridobilo v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Predstavil je uporabno prakso, model in orodje, ki omogoča  merjenje in analiziranje rabe energentov in z ukrepi posledično prihranke, kar je dobra podpora za vpeljavo standarda ISO 50001 upravljanje z energijo v integriran sistem vodenja kakovosti podjetja. Da bi se optimalno izkoristili resursi (znanje, orodje, uporaba) je doc. dr. Drago Papler podal pobudo za ustanovitev GIZ-ove skupine za upravljanje z energijo in podporo pri tem, glede na to, da se vsa distribucijska podjetja ukvarjajo s sistemi vodenja kakovostjo in modeli poslovne odličnosti. To je energetska referenca za energetske družbe, da se ravnajo učinkovito in so zgled poslovnim partnerjem, lastniku in odjemalcem, je poudaril dr. Papler. Njegovo poslanstvo je širitev in promocija upravljanja z energijo z mednarodnim standardom ISO 50001, izpostavil pa je tudi lokalne skupnosti pri katerih bi se sistem nadgradil z evropskim modelom e5, ki ob interni organizaciji sistema vključuje še načrtovanje razvoja in prostorski načrt, komunalna poslopja in naprave, nabavo in odpadke, mobilnost ter komunikacijo in kooperacijo. Zato je dal pobudo občinam, javnim ustanovam in deležnikom, ki se zavedajo energetskih in okoljskih učinkov, vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo.

Vabljeni predavatelji na 26. mednarodnem posvetovanju Komunalna energetika v Mariboru, ki ga je organizirala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, so sodelovali na okrogli mizi Upravljanje z energijo, ki jo je vodil mag. Rudi Vončina iz Elektroinštituta Milan Vidmar. Mag. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo Ministrstva za infrastrukturo je predstavil regulativo, dosedanje prakse in smernice za prihodnost, mag. Duška Godina iz Agencije za energijo vlogo agencije za energijo pri oskrbi z energijo, zemeljskim plinom in toploto, dr. Filip Kokalj s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru upravljanje s toploto, Andrej Grapolin iz Plinarne Maribor upravljanje s plinom. Prof. dr. Gorazd Štumberger s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je predaval o načrtovanju upravljanja z energijo na primeru električne energije in doc. dr. Drago Papler iz Gorenjskih elektrarn o priložnostih uvedbe standarda ISO 50001 za učinkovito upravljanje z energijo v organizacijah. Predavateljem so se pridružili še dr. Vlasta Krmelj iz Energap, prof. Zdravko Kačič iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Miran Fužinar iz Petrol energetika.

Razvila se je zanimiva razprava o upravljanju z energijo.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave