Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Mehki jez hidroelektrarne Sava, ki je bil poškodovan ob poplavah, je bil obnovljen z zamenjavo gumene membrane izdelane iz CR/SBR gumene zmesi proizvajalca Savatech. Montažo so pod nadzorstvom proizvajalca izvedli zaposleni iz Gorenjskih elektrarn. Več >
Pri gradnji in obratovanju sončnih elektrarn so Gorenjske elektrarne pridobili pomembne izkušnje pri upravljanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Izvedbo monitoringa in vzdrževanja nudijo zainteresiranim lastnikom sončnih elektrarn. Več >
Odprava manjših poškodb zaradi lanskoletnih poplav je bila odpravljena takoj, večja sanacijska leta pa letos glede na hidrološke razmere. Več >
Na osrednjem dogodku s področja elektroenergetike, 11. konferenci CIGRE-CIRED v Laškem trije zaposleni iz Gorenjskih elektrarn sodelujejo z 12 referati. Več >
Skupno zmanjšanje emisij CO2 iz hidroelektrarn, sončnih elektrarn in soproizvodnje podjetja Gorenjske elektrarne v letu 2012 je 25.241,6 ton emisij CO2. Več >
Obnovljivi viri energije imajo značilno sezonsko proizvodnjo, ki je največja pri hidroelektrarnah v spomladanskih in jesenskih mesecih, pri sončnih elektrarnah pa v poletnih mesecih. Pomembni naravni dejavnik pri proizvodnji električne energije v hid Več >
Evropski sončni dnevi so mednarodni projekt, katerega namen je pritegniti pozornost javnosti za okolju prijazno energijo ter spodbuditi povečanje proizvodnje elektrike in toplote iz sonca. Na Slovenijo je bil razširjen leta 2008 in od vsega začetka v Več >
Narava je živa, kot je živ človek; živost preoblikuje naše okolje; od tod ime konference VIVUS. S sedmimi referati je na konferenci VIVUS 2013 sodelovala raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave