Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Razstava v zgodbah slik in po posameznih sklopih predstavlja široko, pestro in zanimivo zgodovino družbe – od ustanovitve leta 1963 do danes, vodstvo in zaposlene skozi čas, razvoj opreme skozi vsa ta leta in delo na terenu, naravne ujme, čas vojne, Več >
Lesna biomasa zaradi ugodnejše cene v primerjavi z ostalimi energenti in skoraj 58,4 % gozdnatosti Slovenije ponovno pridobiva na pomenu, tako pri manjših virih toplote za sisteme ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, kot tudi pri velikih energ Več >
Gorenjske elektrarne, d.o.o. so ob začetku kurilne sezone pričele z obratovanjem z novo napravo za soproizvodnjo električne in toplotne energije Več >
Mehki jez hidroelektrarne Sava, ki je bil poškodovan ob poplavah, je bil obnovljen z zamenjavo gumene membrane izdelane iz CR/SBR gumene zmesi proizvajalca Savatech. Montažo so pod nadzorstvom proizvajalca izvedli zaposleni iz Gorenjskih elektrarn. Več >
Pri gradnji in obratovanju sončnih elektrarn so Gorenjske elektrarne pridobili pomembne izkušnje pri upravljanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Izvedbo monitoringa in vzdrževanja nudijo zainteresiranim lastnikom sončnih elektrarn. Več >
Odprava manjših poškodb zaradi lanskoletnih poplav je bila odpravljena takoj, večja sanacijska leta pa letos glede na hidrološke razmere. Več >
Na osrednjem dogodku s področja elektroenergetike, 11. konferenci CIGRE-CIRED v Laškem trije zaposleni iz Gorenjskih elektrarn sodelujejo z 12 referati. Več >
Skupno zmanjšanje emisij CO2 iz hidroelektrarn, sončnih elektrarn in soproizvodnje podjetja Gorenjske elektrarne v letu 2012 je 25.241,6 ton emisij CO2. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave