Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Objavljen je bil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb. Več >
Z namenom dopolnitve ponudbe na področju učinkovite rabe energije so Gorenjske elektrarne pridobile pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic stavb. Več >
Redno vzdrževanje ter spremljanje stanj strojnih naprav in sestavnih sklopov sta osnovna pogoja za pravilno in nemoteno delovanje agregata. Da bi se izognili nepredvidljivim in nezaželenim zastojem oziroma kasnejšim izgubam proizvodnje, je izredno po Več >
Družba Gorenjske elektrarne ima v poslovnem načrtu za leto 2014 cilj vzpostaviti in certificirati sistem vodenja kakovosti glede na zahteve standarda ISO 9001. Več >
Razstava v zgodbah slik in po posameznih sklopih predstavlja široko, pestro in zanimivo zgodovino družbe – od ustanovitve leta 1963 do danes, vodstvo in zaposlene skozi čas, razvoj opreme skozi vsa ta leta in delo na terenu, naravne ujme, čas vojne, Več >
Lesna biomasa zaradi ugodnejše cene v primerjavi z ostalimi energenti in skoraj 58,4 % gozdnatosti Slovenije ponovno pridobiva na pomenu, tako pri manjših virih toplote za sisteme ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, kot tudi pri velikih energ Več >
Gorenjske elektrarne, d.o.o. so ob začetku kurilne sezone pričele z obratovanjem z novo napravo za soproizvodnjo električne in toplotne energije Več >
Mehki jez hidroelektrarne Sava, ki je bil poškodovan ob poplavah, je bil obnovljen z zamenjavo gumene membrane izdelane iz CR/SBR gumene zmesi proizvajalca Savatech. Montažo so pod nadzorstvom proizvajalca izvedli zaposleni iz Gorenjskih elektrarn. Več >
Pri gradnji in obratovanju sončnih elektrarn so Gorenjske elektrarne pridobili pomembne izkušnje pri upravljanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Izvedbo monitoringa in vzdrževanja nudijo zainteresiranim lastnikom sončnih elektrarn. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave