Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Na četrtem forumu Obnovljivi viri prihodnosti je bilo dvanajst predavanj v dveh tematskih sklopih, okrogla miza, predstavitev demonstracijskih projektov ter slavnostna podelitev certifikatov za standarda ISO 50001 in družbeno odgovorno podjetje. Več >
Številni predstavniki javnega in zasebnega sektorja so se udeležili 4. Foruma Obnovljivi viri energije, ki se je začel s slavnostno podelitvijo standardov kakovosti za upravljanje z energijo in družbeno odgovorno podjetje. Več >
Sistem upravljanja z energijo organizacije Gorensjke elektrarne ustreza zahtevam standarda ISO 50001, je ugotovila neodvisna zunanja presoja. Več >
Kakovost in odličnost v digitalni družbi je bil naslov 25. konference SZKO v Portorožu. Več >
Dogodek s področja upravljanja z energijo, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije bo potekal v torek, 22. novembra 2016 v Biotehniškem centru Naklo v Strahinju v v organizaciji skupine Elektro Gorenjska. Več >
Hidroelektrarna (HE) Sava je pretočna kanalska elektrarna. Zgrajena je bila leta 1924 in rekonstruirana v letih 1968 in 1974. Instalirana moč hidroelektrarne je 1697 kW, srednja letna proizvodnja pa je 10.500.000 kWh. Več >
Gorenjske elektrarne d.o.o. so v zadnjih letih zgradile nadzorni sistem za daljinsko upravljanje hidroelektrarn. Več >
V osamosvojitveni vojni je bila oskrba z elektriko pomembno sredstvo pritiska na jugoslovansko vojsko. To je bilo vodilo raziskave, ki se je začela leta 2001 in je sedaj v kratkem povzeta v prispevku doc. dr. Draga Paplerja z naslovom Gorenjska elekt Več >
Strokovnjaki družbe Gorenjske elektrarne že devet let sodelujejo z energetskimi delavnicami pri izobraževanju in osveščanju učencev Osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave