Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Gorenjske elektrarne d.o.o. so v zadnjih letih zgradile nadzorni sistem za daljinsko upravljanje hidroelektrarn. Več >
V osamosvojitveni vojni je bila oskrba z elektriko pomembno sredstvo pritiska na jugoslovansko vojsko. To je bilo vodilo raziskave, ki se je začela leta 2001 in je sedaj v kratkem povzeta v prispevku doc. dr. Draga Paplerja z naslovom Gorenjska elekt Več >
Strokovnjaki družbe Gorenjske elektrarne že devet let sodelujejo z energetskimi delavnicami pri izobraževanju in osveščanju učencev Osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru. Več >
Z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti je bila nosilna tema 4. znanstvene konference z mednarodno udeležbo VIVUS 2016, ki jo je organiziral Biotehniški center Naklo. Več >
Na Sejmu Energetika v Celju je bil predstavljen sistem upravljanja z energijo GEKenergija ter energetske storitve za boljšo učinkovitost in donosnost elektrarn. Več >
Na kolokviju so slovenski elektroenergetiki razpravljali o prihodnosti razvoja, ki temelji na znanju in pametni energetski politiki z usmeritvijo v povečanje obnovljivih virov energije in redundantno omrežje ter urejeno tehnično regulativo. Več >
Na Mednarodnem strokovnem sejmu Energetika v Celju od 12. do 15. aprila 2016 bomo predstavili Sistem upravljanja GEKenergija ter storitve za optimizacijo in nadzor naprav za proizvodnjo električne energije. Več >
Vloga hidroelektrarne Savica v osamosvojitveni vojni za Slovenijo je bila pomembna z vidika osemmesečne tajne hrambe orožja v skrivališču pod strojnico elektrarne. Več >
"Zaposleni so ustvarjalci razvoja in celovitega prestrukturiranja podjetja, ki iz proizvodnega podjetja prehaja v storitveno podjetje za upravljanje z energijo." Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave