Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Koncept energetske učinkovitosti na primeru lastne poslovne stavbe, sončne elektrarne in toplotne črpalke, je na 12. konferenci slovenskih elektroenergetikov v Portorožu predstavil doc. dr. Drago Papler. Več >
Na največjem bienalnem srečanju elektrotehniške stroke v Portorožu je pet zaposlenih iz Gorenjskih elektrarn aktivno sodelovalo z 12 referati v sedmih študijskih komitejih. Več >
Izkušnje s področja energetske samooskrbe sta si izmenjali občinski delegaciji Preddvora in Železne Kaple. Gorenjske elektrarne imajo interes za sodelovanje na področju vpeljave energetskega monitoringa za šolske in občinske stavbe. Več >
Energijska učinkovitost je bistvenega pomena pri zmanjševanju stroškov. Viri energije so pomembni za zagotavljanje energetskih potreb z vidika zanesljivosti in kakovosti. Več >
Ob stoletnem jubileju prve kranjske deželne elektrarne Završnica je izšla knjiga dr. Draga Paplerja, ki opisuje začetek odločitve za gradnjo prve vršne elektrarne, ki je spodbudila splošno elektrifikacijo na zgornjem Gorenjskem. S povezavami med hidr Več >
Dan zemlje, 22. aprila so na Eko dnevu v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravili predstavitev doc. dr. Draga Paplerja in Marka Novaka iz Gorenjskih elektrarn o obnovljivih virov energije, soproizvodnji in učinkoviti rabi energije. Več >
Ogrevanje trajnostnega mesta z daljinskim ogrevanjem v prihodnosti prinaša zanimive tržne priložnosti in razvojne industrijske izdelke. Daljinsko ogrevanje ima pri tem pomembno vlogo in trenutno zadovoljuje le 15 % potreb po toploti v EU. Več >
Gorenjske elektrarne so z zeleno proizvodnjo v obnovljivih virih energije in soproizvodnje v letu 2014 dobrinesle k okoljskim prihrankom merjenih z zmanjšanjem 35.076,356 ton emisij CO2. Več >
Zaradi izjemne hidrologije so hidroelektrarne dosegle rekordno proizvodnjo v vseh zgodovini Gorenjskih elektrarn. Polovico vse električne energije je bilo proizvedeno v porečju Save Bohinjke. Več >
Gorenjske elektrarne so imele konec leta 2014 skupno 14,832 MW instalirano moč proizvodnih virov v katerih so proizvedle 70.153 MWh električne energije, kar je 7% vse porabljene energije na Gorenjskem. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave