Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Energijska učinkovitost je bistvenega pomena pri zmanjševanju stroškov. Viri energije so pomembni za zagotavljanje energetskih potreb z vidika zanesljivosti in kakovosti. Več >
Ob stoletnem jubileju prve kranjske deželne elektrarne Završnica je izšla knjiga dr. Draga Paplerja, ki opisuje začetek odločitve za gradnjo prve vršne elektrarne, ki je spodbudila splošno elektrifikacijo na zgornjem Gorenjskem. S povezavami med hidr Več >
Dan zemlje, 22. aprila so na Eko dnevu v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravili predstavitev doc. dr. Draga Paplerja in Marka Novaka iz Gorenjskih elektrarn o obnovljivih virov energije, soproizvodnji in učinkoviti rabi energije. Več >
Ogrevanje trajnostnega mesta z daljinskim ogrevanjem v prihodnosti prinaša zanimive tržne priložnosti in razvojne industrijske izdelke. Daljinsko ogrevanje ima pri tem pomembno vlogo in trenutno zadovoljuje le 15 % potreb po toploti v EU. Več >
Gorenjske elektrarne so z zeleno proizvodnjo v obnovljivih virih energije in soproizvodnje v letu 2014 dobrinesle k okoljskim prihrankom merjenih z zmanjšanjem 35.076,356 ton emisij CO2. Več >
Zaradi izjemne hidrologije so hidroelektrarne dosegle rekordno proizvodnjo v vseh zgodovini Gorenjskih elektrarn. Polovico vse električne energije je bilo proizvedeno v porečju Save Bohinjke. Več >
Gorenjske elektrarne so imele konec leta 2014 skupno 14,832 MW instalirano moč proizvodnih virov v katerih so proizvedle 70.153 MWh električne energije, kar je 7% vse porabljene energije na Gorenjskem. Več >
S 1.1.2015 je pričela veljati Uredba o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih. Več >
Družba Gorenjske elektrarne, d.o.o. je s pridobitvijo certifikata standarda kakovosti ISO 9001 dosegla nov cilj tudi na področju politike kakovosti. Več >
Standard ISO 9001:2008 se osredotoča na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave