Trenutno pregledujete:

Novice

Prikaži stran arhiva:

Ogrevanje trajnostnega mesta z daljinskim ogrevanjem v prihodnosti prinaša zanimive tržne priložnosti in razvojne industrijske izdelke. Daljinsko ogrevanje ima pri tem pomembno vlogo in trenutno zadovoljuje le 15 % potreb po toploti v EU. Več >
Gorenjske elektrarne so z zeleno proizvodnjo v obnovljivih virih energije in soproizvodnje v letu 2014 dobrinesle k okoljskim prihrankom merjenih z zmanjšanjem 35.076,356 ton emisij CO2. Več >
Zaradi izjemne hidrologije so hidroelektrarne dosegle rekordno proizvodnjo v vseh zgodovini Gorenjskih elektrarn. Polovico vse električne energije je bilo proizvedeno v porečju Save Bohinjke. Več >
Gorenjske elektrarne so imele konec leta 2014 skupno 14,832 MW instalirano moč proizvodnih virov v katerih so proizvedle 70.153 MWh električne energije, kar je 7% vse porabljene energije na Gorenjskem. Več >
S 1.1.2015 je pričela veljati Uredba o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih. Več >
Družba Gorenjske elektrarne, d.o.o. je s pridobitvijo certifikata standarda kakovosti ISO 9001 dosegla nov cilj tudi na področju politike kakovosti. Več >
Standard ISO 9001:2008 se osredotoča na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Več >
Gorenjske elektrarne so v letu 2014 proizvedle zgodovinsko rekordno količino električne energije in sicer je količina oddane energije v omrežje znašala 70.153 MWh. Več >
Družba Gorenjske elektrarne je 23. decembra 2014 izvedla nakup sončne elektrarne SFE Hit, ki je zgrajena na objektu servisnega obrata Hit Gorica v Novi Gorici. Več >
Raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn je 14. in 15. novembra 2014 sodelovala na 3. znanstveni konferenci VIVUS z mednarodno udeležbo, ki jo je organiziral Biotehniški center Naklo. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave