Trenutno pregledujete:

Sklep o pridobitvi certifikata ISO 9001 za družbo Gorenjske elektrarne

19.12.2014
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
V decembru 2014 so potekale zaključne aktivnosti pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001 v družbi Gorenjske elektrarne.

9. decembra 2014 je potekal zadnji dogodek tega projekta z zaključnim delom certifikacijske presoje, ko so presojevalci izbrane certifikacijske hiše SIQ preverjali izvajanje postavljenih pravil v praksi.

Komisija za certificiranje sistemov vodenja pri certifikacijski hiši SIQ je na svoji seji 16. decembra 2014 sprejela sklep o podelitvi certifikata Q-1864/2014-12-16 za standard ISO 9001:2008 družbi Gorenjske elektrarne. Obseg certifikacije zajema razvoj, proizvodnjo in prodajo električne energije iz obnovljivih virov energije ter vodenje projektov učinkovite rabe energije.

Vodja projekta in predstavnik vodstva za sistem vodenja kakovosti v družbi Gorenjske elektrarne dr. Drago Papler se je v poslovnem glasilu Elgo 19. decembra 2014 zahvalil vsem sodelavcem za prispevek pri tem projektu. Poudaril je, da se bo tudi po pridobitvi certifikata ISO 9001 delo na področju sistemov vodenja nadaljevalo, saj v naši panogi zunanji deležniki od podjetij pričakujejo tudi sistematično obvladovanje okoljskih, varnostnih in energetskih vidikov.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave