Trenutno pregledujete:

Slavnostna podelitev certifikata standarda kakovosti ISO 9001

22.01.2015
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Družba Gorenjske elektrarne, d.o.o. je s pridobitvijo certifikata standarda kakovosti ISO 9001 dosegla nov cilj tudi na področju politike kakovosti.

Slavnostne podelitve certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2008 v četrtek, 22. januarja 2015 so se udeležili direktor certifikacijske hiše SIQ Igor Likar, predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec, direktor družbe Gorenjske elektrarne Aleš Ažman ter vodilni sodelavci Gorenjskih elektrarn, ki so sodelovali v procesu vzpostavitve sistema kakovosti.

ISO 9001:2008 je mednarodni standard za vodenje kakovosti, namenjen vsem vrstam organizacij različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Cilj družbe Gorenjske elektrarne je vzpostaviti politiko kakovosti, ki bo vpeta v poslovne procese, predvsem pa usmerjena v poslovno uspešnost ter konkurenčnost družbe. Certifikat Q-1864/2014-12-16 za standard ISO 9001:2008, ki ga je podelila certifikacijska hiša SIQ in IQNet, je zato pomembna pridobitev za družbo in odlična popotnica za trajnostni razvoj podjetja.

»Poslovno okolje se je v obdobju zadnjih petih let močno zaostrilo tudi na področju poslovanja, ki je povezano s proizvodnjo električne energije. Cene električne energije so se v omenjenem obdobju znižale za več kot 30 %, kljub temu pa smo v družbi uspeli izboljšati vse ključne parametre poslovanja. V obdobju od 2008 do 2013 smo zabeležili 2,5-kratnik rasti prihodkov. V nominalni vrednosti se je tako obseg prihodkov povečal iz 4,4 milijonov evrov na 11,3 milijonov evrov, kar nas uvršča med najhitreje rastoča podjetja v regiji. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v regiji je znašala 44.384 evrov, v Gorenjskih elektrarnah pa kar 114.568 evrov. Pridobljen standard je dokaz naše kakovosti in uspešnosti poslovanja ter nam bo z nenehnim uvajanjem izboljšav v pomoč pri doseganju čedalje boljših rezultatov«, je dejal direktor družbe Gorenjske elektrarne Aleš Ažman.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave