Trenutno pregledujete:

Analiza okoljskih prihrankov pri proizvodnji zelene električne energije družbe Gorenjske elektrarne v letu 2014

11.03.2015
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Gorenjske elektrarne so z zeleno proizvodnjo v obnovljivih virih energije in soproizvodnje v letu 2014 dobrinesle k okoljskim prihrankom merjenih z zmanjšanjem 35.076,356 ton emisij CO2.

V letu 2014 je bila skupna proizvodnja ekološko čiste električne energije iz 15 hidroelektrarn podjetja Gorenjske elektrarne oddana v omrežje 66.674.150 kWh. Proizvedena električna energija iz hidroelektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) za leto 2014 zmanjšanje 33.337,075 ton emisij CO2.

slika_-_proizvodnja_2005_-_2014_600

slika_-_prihranek_2005_-_2014_600

V letu 2014 je bila skupna proizvodnja električne energije oddana v omrežje iz sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne 3.057.593 kWh, kar predstavlja 4,36 % delež vse proizvedene električne energije Gorenjskih elektrarn.

Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) za leto 2014 za 1.528,797 ton emisij CO2. Kumulativni okoljski prihranek emisij CO2 iz sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne od leta 2005 do konca leta 2014 je 4.939,318 ton emisij CO2.

slika_-_prihranek_2005_-_2014_-_1_600

V letu 2014 je bila skupna proizvodnja električne energije iz kogeneracijskih enot na zemeljski plin oddana v omrežje 420.968, kar predstavlja 0,60 % delež vse proizvedene električne energije Gorenjskih elektrarn.

Okoljski prihranki iz soproizvodnje električne energije oddane v omrežje so zmanjšanje 210,484 ton emisij CO2.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave