Trenutno pregledujete:

Ob dnevu zemlje sodelovali na Eko dnevu osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi

22.04.2015
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Dan zemlje, 22. aprila so na Eko dnevu v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravili predstavitev doc. dr. Draga Paplerja in Marka Novaka iz Gorenjskih elektrarn o obnovljivih virov energije, soproizvodnji in učinkoviti rabi energije.

Precej  časa so v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi razmišljali in iskali po spletu, koga naj povabimo, da bi pripravil primerno predavanje za učence 7. razreda ob dnevu zemlje. Program je bil že zasnovan z ogledom elektrarne na jezu na Hotavljah in ogledi vodne učne poti. Kot pravi pomočnica ravnatelja Jana Rojc so se odločili za Gorenjske elektrarne, ker so spletni strani www.gek.si dobili ustrezne informacije o proizvodnih napravah, izobraževanju, raziskavah in razvoju, dosežkih in sodelovanju. Prav na strani Vpetost v okolje so zasledili zapise o Evropskih sončnih dnevih, Energetske delavnice na osnovni šoli Preddvor in  predavanje na Eko dnevu na osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki.

Na povabilo je bil prijazen odziv.  izvedena je bila uro in pol dolga predstavitev o obnovljivih virih energije in o  prihrankih ob učinkoviti rabi energije.  O ključnih projektih, priložnostih in problematiki na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je spregovoril doc. dr. Drago Papler in se osredotočil na proizvodnje vire značilne za Gorenjske elektrarne, ko so: hidroelektrarne, sončne elektrarne in soproizvodnja toplote in električne energije. Marko Novak je predstavil izrabo energije sonca, kar je praktično prikazal s fotocelico učencem šole. Predstavil je tudi nov projekt Gorenjskih elektrarn, energetsko informacijski sistem, imenovan GEENIS. Gre za sistem spremljanja in vrednotenja proizvodnje ali porabe energije po principu ciljnega spremljanja rabe energije.

Ob zaključku so učenci na igrišču opazovali delovanje sončnih celic. Mogoče so učenci še premladi, da bi se bolj zanimali za prihranke pri oskrbi z energijo in o učinkovitejšem ravnanju z energijo ter varovanjem okolja, lahko je pa komu ostal kašen nasvet, ki mu bo koristil v življenju, mogoče so se doma kaj pogovarjali o slišanem, mogoče … Vendar se vzgoja in izobraževanje za obnovljive vire energije ter energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo začenja prav pri mladih.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave