Trenutno pregledujete:

Sodelovanje z občino Preddvor in izmenjava izkušenj na področju energetike

22.05.2015
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Izkušnje s področja energetske samooskrbe sta si izmenjali občinski delegaciji Preddvora in Železne Kaple. Gorenjske elektrarne imajo interes za sodelovanje na področju vpeljave energetskega monitoringa za šolske in občinske stavbe.

Župan Občine Preddvor Miran Zadnikar je v petek, 22. maja 2015 gostil delegacijo iz Občine Železna Kapla v spremstvu župana Franca Josefa Smrtnika in podžupana Gabriela Hribarja. Gostje iz Avstrije so bili navdušeni nad ogledom prvega pasivnega lesenega vrtca v Sloveniji, ki ga je družba Jelovica, po zahtevah Eko sklada RS za pasivno gradnjo, zgradila prav v Preddvoru. Župana obeh občin, Miran Zadnikar in Franc Jožef Smrtnik sta skupaj s sodelavci izmenjala izkušnje s področja energetske samooskrbe. V pogovorih je sodeloval tudi predstavnik Gorenjskih elektrarn doc. dr. Drago Papler.
Občina Preddvor se že dlje časa intenzivno ukvarja z aktivnostmi na področju obnovljivih virov in energetske samooskrbe občine. Od leta 2002 ima nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, na njenem območju je nekaj malih hidroelektrarn, na osnovni šoli in vrtcu sta dve sončni elektrarni. Občina Preddvor in proračunski uporabniki uporabljajo zeleno električno energijo iz proizvodnih virov Gorenjskih elektrarn. Visok skoraj 70 % delež zelenih energentov imajo objekti v lasti občine. Njihov cilj je, da nadaljujejo z idejami in se približajo 100 % zeleni oskrbi in da dvigujejo delež samooskrbe z energijo.
Župan Občine Preddvor Miran Zadnikar je dejal, da ima v sklopu občinske zelene usmeritve pomembno mesto pasivni vrtec, produkt Jelovice, ki je kot proizvajalec montažnih objektov zelo hitro zaznala potrebe časa in se preusmerila v visoko tehnološke produkte. Vrtec iz lesa in naravnih materialov ponuja prijetno in zdravo bivanje najmlajšim ter ustreza vsem zahtevam energijske učinkovitosti.
Župan Občine Železna Kapla Franc Jožef Smrtnik je dejal, da je izkoriščanje lesne že dolgo razvojna perspektiva njihove občine, saj že od leta 1992 imajo razvit sistem daljinskega ogrevanja z lesnimi sekanci, kjer imajo 90 % priključkov. Varčevanje z energijo je tema s katero se v občini Železna Kapla veliko ukvarjajo. V občini vsi javni delavci, politiki in župan uporabljajo avtomobil na električni pogon, imajo pa tudi sistem izposoje dveh električnih avtomobilov za občane. Glede na to,m da jim ni potrebno več imeti lastnih vozil je to postal vzorni socialni projekt, kjer je s predhodno rezervacijo zagotovljena uporaba vozila. Vpeljali so sistem upravljanja z energijo in certificirali po standardu ISO 50001 za kar so prejeli več nagrad in visoko šesto mesto na tekmovanju občin S5 na evropskem nivoju.
Dejavnost družbe Gorenjske elektrarne, ki ob proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, razvija nove energetske storitve je predstavil doc. dr. Drago Papler. Na srečanju je izpostavil novo pridobitev energetsko informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje porabe energije po principu spremljanja rabe energije. Izrazil je pripravljenost za še večje sodelovanje podjetja Gorenjske elektrarne za implementacijo pristopov Občine Železna Kapla v Slovenijo na primeru občine Preddvor in osnovne šole Matija Valjavca Preddvor na kateri imajo Gorenjske elektrarne sončno elektrarno moči 60,2 kW. Opisal je tradicionalno sodelovanje na Energetskih izobraževalnih delavnicah za učence 6., 7. in 8. razreda osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru, ki so jih v okviru Eko tedna izvedli v petek, 15. maja 2015. S predavanji so sodelovali: doc. dr. Drago Papler (Obnovljivi viri energije), Janez Basej (Hidroenergija in energija zemlje - toplotne črpalke) in Miha Flegar (Sončna energija).
Ogled dobrih praks in novih tehnoloških rešitev so tudi priložnosti za prihranke na področju rabe energije in zmanjšanja stroškov. Z vidika rabe domačih energentov pa pomenijo trajnostni razvoj, manjše okoljske obremenitve in večjo energetsko samooskrbo

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave