Trenutno pregledujete:

Z energetskim managementom do merljivih prihrankov

23.09.2015
Učinkovita raba energije pomeni uporabo tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti.

Učinkovita raba energije je nujna za ohranjanje konkurenčnosti podjetij, obenem pa v globalnem smislu pripomore k zmanjšanju škodljivih emisij, ki povečujejo segrevanje ozračja, zmanjšuje onesnaženost okolja.

Energetska učinkovitost je bistvenega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti  poslovanja podjetij in  je eden izmed  najbolj učinkovitih ukrepov pri zmanjševanju stroškov.
V okviru produkta ENERGETSKI MANAGEMENT  za podjetje nudimo:

  • identifikacijo ukrepov za znižanje porabe in znižanje stroškov za energijo,
  • izvedbo ukrepov za znižanje porabe oz. stroškov, ki ne zahtevajo investicijskih vložkov,
  • izvedbo ukrepov za znižanje porabe oz. stroškov, kjer so potrebna investicijska vlaganja,
  • izvedbo in financiranje projekta, brez stroškov za naročnika,
  • izdelavo priporočil za optimizacijo porabe in znižanje stroškov za energijo.

Identifikacijo ukrepov in izdelavo poročil za optimizacijo porabe in znižanje stroškov za energijo izdelamo brez stroškov za naročnika. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu Gorenjske elektrarne zagotovil ustrezne podatke za izvedbo in si bo z njim delil tehnično dokazljive prihranke in sicer:

  • v primeru ,da za izvedbo ukrepa niso potrebna investicijska vlaganja, si naročnik in izvajalec delita polovico tehnično dokazljivih prihrankov  za obdobje 24 mesecev od vzpostavitve prihranka (naročnik plača izvajalcu 50% vrednosti tehnično dokazanih prihrankov mesečno);
  • v primeru, da so za izvedbo prihranka potrebna investicijska vlaganja,  naročnik plača izvajalcu  50% dokazanih prihrankov ob upoštevanju investicijskih vlaganj v obdobju petih let .oz. 60 mesecev od izvedbe projekta.
  • v primeru, da ni tehnično dokazljivih prihrankov, naročnik nima do izvajalca nobenih obveznosti.

NAROČNIKOM NUDIMO GARANCIJO NA DOSEŽENE REZULTATE PRI ZNIŽANJU RABE ENERGENTOV OZIROMA STROŠKOV OSKRBE Z NJIMI

Če izvedeni projekti  naročniku ne zagotovijo v pogodbi določenih prihrankov,  razliko pokrijemo z lastnimi finančnimi sredstvi.

Projekte izvajamo s svojo ekipo strokovnjakov, za energetski nadzor pa smo razvili lastni informacijski sistem GeENIS, ki je namenjen obvladovanju energijskih tokov v podjetju in omogoča podporo energetskemu in okoljskemu managementu, ter omogoča trajno obvladovanje stroškov.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave