Trenutno pregledujete:

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije

16.10.2015
Avtor:
Iztok Jenko
Iztok Jenko
vodenje projektov s področja sončnih elektrarn
Na Ministrstvu za infrastrukturo je v pripravi je Net-metering kot drugačen pristop k samooskrbi gospodinjstev in podjetij z električno energijo. Samooskrba z električno energijo pomeni proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Samooskrba z električno energijo pomeni proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije. V prvi vrsti je namenjena fotonapetostnim sistemom.

Trenutno je fotovoltaični trg v Sloveniji v obdobju mirovanja, zato je za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije potrebna podpora energetske politike, nato pa sprejem pravih konkretnih korakov, ki bodo državi omogočali stabilen prehod na obnovljive vire energije.

Obnovljivi viri energije imajo vedno večjo vlogo pri zadovoljevanju potreb človeštva po električni energiji, saj ne obremenjujejo okolja, niti z emisijami prašnih delcev niti s CO2 in so neomejen vir energije. Razvoj energetike v svetu in Evropski uniji gre vedno bolj v smer razpršenih virov električne energije, samooskrbe z električno energijo in posledično razvoja pametnih omrežij. Do sedaj pasivni »mali porabniki« naj bi tako postali aktivni udeleženci v energetiki, saj se lahko samooskrbujejo z električno energijo in jo v nekaterih primerih tudi prodajajo.

Po letu 2020 naj bi bile vse stanovanjske novogradnje skoraj ničenergijske. Korak naprej so aktivne hiše, kar pomeni, da morajo imeti vir, s katerim lahko proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije. Med možnimi izbirami je tako tudi postavitev mikro sončne elektrarne na stanovanjskem ali poslovnem objektu in uvedba net-meteringa.

Kaj je net-metering?

Net-metering oziroma neto meritev je obračun električne energije in predstavlja drugačen pristop od dosedanjega sistema podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn. Omogoča samooskrbo gospodinjstev in podjetij z električno energijo.

Net-metering deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Takrat, ko sončna elektrarna proizvaja več električne energije, kot jo objekt troši, viške oddaja v omrežje (podnevi). Ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, pa objekt jemlje električno energijo iz omrežja. Ker je proizvedena količina električne energije v sončnih elektrarnah v poletnih mesecih višja kot pozimi, je nujeno potrebno, da obračunsko obdobje neto meritev zajema celotno koledarsko leto. To tudi zagotavlja, da morajo biti na objektih postavljene sončne elektrarne optimalne zmogljivosti.

 

Net-metering v Sloveniji

9. junija 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo na spletni strani informacijskega portala energetika objavilo informacijo o javni obravnavi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE, torej dokumenta, ki uvaja net-metering.

Predlog uredbe določa ukrepe za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, varnostne zahteve, način obračunavanja oddane in prevzete električne energije ter administrativni postopek za priključitev naprave na notranjo inštalacijo stavbe.

Bistvo samooskrbe z neto merjenjem, kot je določeno v predlogu te uredbe, je:

  • Neto merjenje električne energije poteka na letnem nivoju. Neto merjenje omogoča lastniku naprave za samooskrbo, da višek proizvedene električne energije posodi v omrežje (energija se porabi na lokalnem nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije.
  • Lastniki naprav za samooskrbo bodo tako za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo. Če bo naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave praktično ne bo imel stroškov z električno energijo, saj je bo na letni ravni proizvedel toliko, kot je bo tudi porabil.
  • V primeru viškov energije bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi.
  • Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine, ki so vezani na odjemno mesto (obračunska moč).
  • Da se bo mehanizem uvajal postopoma, je postavljena letna kvota moči naprav, ki se bodo lahko priključile na ta način, in sicer 10 MVA. Poleg tega je omejena velikost oziroma nazivna moč naprave na 11 kVA.
  • Ker se naprava za samooskrbo priključi na notranjo inštalacijo stavbe, se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja.
  • Edina sprememba, ki je potrebna, je zamenjava obstoječega števca z novim dvosmernim, ki omogoča tudi daljinsko odčitavanje. Zato se v veliki meri tudi poenostavi administrativni postopek.
  • Lastnik naprave bo moral zaprositi za dopolnitev oziroma spremembo obstoječega soglasja za priključitev in skleniti z dobaviteljem pogodbo o neto dobavi.

Po sprejetju uredbe o samooskrbi bi lahko vsakdo postavil sončno elektrarno na svoji stavbi, pri tem pa mu ni treba ustanavljati firme ali se registrirati kot s. p., plačevati dodatnih davkov, se bati odvzema pokojnine, štipendije ali povečanega plačila vrtca.

Obračun porabe opravi elektrodistributer, osnova pa so dogovorjena pravila, ki se po svetu razlikujejo. Kot primer, v Italiji, na Madžarskem in na Nizozemskem imajo za obračun omrežnine opredeljen pavšal za uporabo omrežja.

Net-metering je v različnih različicah uveljavljen že v večjih državah EU (Belgija, Nizozemska, Danska, Italija, Ciper, Grčija, Madžarska, Latvija), uporabljajo ga že skoraj vse zvezne države ZDA in Kanada. Tehnično je sistem popolnoma dognan, potrebno pa je natančno določiti način obračuna omrežnine med domačim proizvajalcem in elektrodistributerjem.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave