Trenutno pregledujete:

Izobraževalne energetske delavnice v Preddvoru

31.05.2016
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Strokovnjaki družbe Gorenjske elektrarne že devet let sodelujejo z energetskimi delavnicami pri izobraževanju in osveščanju učencev Osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru.

Avgusta bo minilo devet let od podpisa Pisma o nameri o sodelovanju pri vlaganjih, promociji in izobraževanju v obnovljive vire energije med družbo Gorenjske elektrarne in z Občino Preddvor, ki po zadnjih pogovorih prerašča v celovito sodelovanje na področju energetskega managementa. Po podpisu dogovora je bila postavljena sončna elektrarna na osnovni šoli Preddvor junija 2008 in predstavljena občinskim svetnikom, zaposlenim in učencem osnovne šole. Deveto leto poteka sodelovanje pri izvedbi energetskih delavnic v osnovni šoli Matija Valjavca v Preddvoru. V sredo, 18. maja 2016 so bila izvedena štiri predavanja v dveh ponovitvah za učence. O varčevanju z energijo je predaval Marko Novak, o obnovljivih virih energije je predaval doc. dr. Drago Papler, hidroelektrarne je predstavil Janez Basej, o sončnih elektrarnah s praktičnim primerom pa je govoril Miha Flegar. Pomembno je izobraževanje za zeleno energijo in njeno varčno rabo že pri osnovnošolcih, je dejala Mira Vizjak, organizatorka tradicionalnega Eko tedna. Energetski dan je sodil v sklop dogodkov v Eko tednu, ki ga vsakoletno pripravljajo v šoli je povedala ravnateljica šole Tea Dolinar. Znanje in osveščanje za alternativne vire energije in učinkovito rabo energije je poslanstvo, ki ga v Preddvoru spodbujajo v šoli in v občini. Z družbo Gorenjske elektrarne in lokalno skupnostjo so bile izvedene raziskave in referati o učinkih zelenih alternativ. Priložnost za sodelovanje je v celoviti uvedbi Energetskega managementa v občini, ki bo opredeljeval cilje, sisteme in načine upravljanja z energijo in razvojne načrte v skladu z Lokalnim energetskim konceptom ter servisiranje na področju energetike, kjer ob tehničnih rešitvah lokalna skupnost, izraža potrebo po sistematičnem energetskem svetovanju, energetskih storitev, osveščanju in promociji zelene energije in energetske učinkovitosti.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave