Trenutno pregledujete:

Sprejet sklep o podelitvi certifikata ISO 50001 za upravljanje z energijo Gorenjskim elektrarnam

15.11.2016
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Sistem upravljanja z energijo organizacije Gorensjke elektrarne ustreza zahtevam standarda ISO 50001, je ugotovila neodvisna zunanja presoja.

Komisija za certificiranje sistemov vodenja pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje SIQ je 11. novembra 2016 je sprejela sklep o podelitvi SIQ certifikata ISO 50001 z oznako En-014 / 2016-11-11 podjetju Gorenjske elektrarne.

Slavnostna podelitev certifikata za upravljanje z energijo po standardu ISO 5001 bo na 4. Forumu Obnovljivi viri prihodnosti, ki ga skupina Elektro Gorenjska organizira na lokaciji Biotehniškega centra Naklo v torek, 22. novembra 2016.

Usmeritev upravljanja z energijo je bila integracija standarda ISO 50001 v sistem vodeja kakovosti podjetja Gorensjke elektrarne.

Projekt Implementacija standarda ISO 50001:2011 smo pričeli v januarju 2016 in je bil zaključen septembra 2016 ter v postopku zunanje presoje in certificiranja oktobra in novembra 2016.

cert_znak_siq_q-1864en-014_240

Sistem upravljanja z energijo je ključna komponenta, s katerim se začne učinkovito spremljanje, predvsem pa povečevanje energetske učinkovitosti stavb v javnem ali zasebnem sektorju. To nas vodi k skupnemu cilju povečevanja energetske učinkovitosti. Prav zato se družba Gorenjske elektrarne, iz klasičnega proizvajalca zelene električne energije preusmerja v celovitega ponudnika storitev na področju učinkovitejše rabe energije. Iz tega razloga smo odločili z pridobitev certifikata ISO 50001 – sistema upravljanja z energijo, ki organizacijam pomaga vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. S pridobitvijo certifikata kot reference še aktivneje in kompetentneje vstopamo na trg učinkovitejše rabe energije in razvoja sistemov upravljanja z energijo.

V prvem sklopu forma bomo predavatelji spregovorili o standardu ISO 50001 za upravljanje z energijo, ki posledično vpliva na zmanjšanje porabe in stroškov za energijo ter implementaciji le-tega v sistem vodenja kakovosti podjetja, učinkoviti rabi energije, energetskih pregledih ter o nadzornih sistemih za spremljanje porabe energije, energetskem knjigovodstvu ter internem priklopu sončne elektrarne.

Drugi sklop forma bo namenjen obnovljivim virom energije. Na okrogli mizi pa bo beseda tekla o upravljanju z energijo v javnih stavbah ter priložnost za javni in zasebni sektor na področju energetske učinkovitosti in zniževanja stroškov.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave