Trenutno pregledujete:

Forum obnovljivi viri prihodnosti odprl vrata za priložnosti

04.12.2016
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Na četrtem forumu Obnovljivi viri prihodnosti je bilo dvanajst predavanj v dveh tematskih sklopih, okrogla miza, predstavitev demonstracijskih projektov ter slavnostna podelitev certifikatov za standarda ISO 50001 in družbeno odgovorno podjetje.

 

Energija je eden ključnih izzivov sodobne družbe, gospodarstva ter energetske in podnebne politike. S tem zavedanjem so Gorenjske elektrarne, podjetje v skupini Elektro Gorenjska, v torek, 22. novembra 2016 organizirale 4. Forum obnovljivi viri energije na Biotehniškem centru Naklo v Strahinju. Dogodek je odprl vrata za priložnosti na področju upravljanja z energijo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije v kmetijstvu. 
Certifikat kot referenca in kompetenca  
Dogodek se je začel s slavnostno podelitvijo certifikatov. Organizator družba Gorenjske elektrarne, je prvo podjetje v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ki je prejela certifikat št. En-014/2016-11-11 za standard ISO 50001 sistem upravljanja z energijo za proizvodnjo in prodajo električne energije iz obnovljivih virov energije ter razvoj in vodenje projektov učinkovite rabe in upravljanja z energijo . Gostitelj Biotehniški center Naklo, je prejel certifikat Družbeno odgovorno podjetje, ki so ga letos prvič podelili petim podjetjem. 
Upravljanje z energijo
Na temo Upravljanje z energijo je Blanka Kaker predstavila učinke uvedbe standarda ISO 50001 z vidika zmanjšanja stroškov za energijo in emisij toplogrednih plinov. Doc. dr. Drago Papler je predstavil implementacijo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. Matjaž Eržen je govoril o učinkoviti rabi energije in energetskih pregledih. Marko Novak je predstavil orodje »GEKenergija« za spremljanje porabe  energije na primeru izvedenega projekta, Dejan Ferlin pa aplikacijo energetskega knjigovodstva za javne stavbe. Iztok Jenko in Miha Flegar sta opisala interni priklop sončne elektrarne na Biotehniškem centru Naklo in nove možnosti samooskrbe iz sončnih elektrarn z neto meritvami.
Obnovljivi viri energije v kmetijstvu
Na temo Obnovljivi viri energije je doc. dr. Henrik Gjerkeš opisal energetsko samooskrbo v krožnem gospodarstvu na primeru občine Kočevje, dr. Nike Krajnc trg lesnih goriv v Sloveniji, Marjan Kadivec pa ogrevanje rastlinjakov z lesno biomaso. Dr. Viktor Jejčič je podal rešitve za izgradnjo novih bioplinskih tehnologij. Gašper Genorio je govoril o novih prostorskih merskih tehnologijah za izboljšanje energetske učinkovitosti v kmetijstvu. Rok Šimenc je podal  možnosti EU financiranja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.
Okrogla miza
Na okrogli mizi z naslovom Upravljanje z energijo v javnih stavbah – priložnost za javni in zasebni sektor na področju energetske učinkovitosti in zniževanja stroškov so sodelovali: Marko Hočevar iz Mestne občine Kranj, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK, Rok Šimenc iz BSC Regionalno razvojne agencije Gorenjske, Iztok Žigon iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Aleš Ažman iz Gorenjskih elektrarn.
Sledil je voden ogled demonstracijskih projektov sistema upravljanja z energijo »GEKenergija« v Biotehniškem centru Naklo in tehnologija Geoservis. 

Energija je eden ključnih izzivov sodobne družbe, gospodarstva ter energetske in podnebne politike. S tem zavedanjem so Gorenjske elektrarne, podjetje v skupini Elektro Gorenjska, v torek, 22. novembra 2016 organizirale 4. Forum obnovljivi viri energije na Biotehniškem centru Naklo v Strahinju. Dogodek je odprl vrata za priložnosti na področju upravljanja z energijo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije v kmetijstvu.

Certifikat kot referenca in kompetenca  

Dogodek se je začel s slavnostno podelitvijo certifikatov. Organizator družba Gorenjske elektrarne, je prvo podjetje v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ki je prejela certifikat št. En-014/2016-11-11 za standard ISO 50001 sistem upravljanja z energijo za proizvodnjo in prodajo električne energije iz obnovljivih virov energije ter razvoj in vodenje projektov učinkovite rabe in upravljanja z energijo. Gostitelj Biotehniški center Naklo, je prejel certifikat Družbeno odgovorno podjetje, ki so ga letos prvič podelili petim podjetjem.

Upravljanje z energijo

Na temo Upravljanje z energijo je Blanka Kaker predstavila učinke uvedbe standarda ISO 50001 z vidika zmanjšanja stroškov za energijo in emisij toplogrednih plinov. Doc. dr. Drago Papler je predstavil implementacijo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. Matjaž Eržen je govoril o učinkoviti rabi energije in energetskih pregledih. Marko Novak je predstavil orodje »GEKenergija« za spremljanje porabe  energije na primeru izvedenega projekta, Dejan Ferlin pa aplikacijo energetskega knjigovodstva za javne stavbe. Iztok Jenko in Miha Flegar sta opisala interni priklop sončne elektrarne na Biotehniškem centru Naklo in nove možnosti samooskrbe iz sončnih elektrarn z neto meritvami.

Obnovljivi viri energije v kmetijstvu

Na temo Obnovljivi viri energije je doc. dr. Henrik Gjerkeš opisal energetsko samooskrbo v krožnem gospodarstvu na primeru občine Kočevje, dr. Nike Krajnc trg lesnih goriv v Sloveniji, Marjan Kadivec pa ogrevanje rastlinjakov z lesno biomaso. Dr. Viktor Jejčič je podal rešitve za izgradnjo novih bioplinskih tehnologij. Gašper Genorio je govoril o novih prostorskih merskih tehnologijah za izboljšanje energetske učinkovitosti v kmetijstvu. Rok Šimenc je podal  možnosti EU financiranja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Okrogla miza

Na okrogli mizi z naslovom Upravljanje z energijo v javnih stavbah – priložnost za javni in zasebni sektor na področju energetske učinkovitosti in zniževanja stroškov so sodelovali: Marko Hočevar iz Mestne občine Kranj, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK, Rok Šimenc iz BSC Regionalno razvojne agencije Gorenjske, Iztok Žigon iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Aleš Ažman iz Gorenjskih elektrarn.

Sledil je voden ogled demonstracijskih projektov sistema upravljanja z energijo »GEKenergija« v Biotehniškem centru Naklo in tehnologija Geoservis. 

 

 

 

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave