Trenutno pregledujete:

Naš nekdanji direktor mag. Drago Štefe postal častni občan Mestne občine Kranj

22.12.2016
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Mag. Drago Štefe je 23 let je uspešno vodil podjetje Elektro Gorenjska (1980-2003) in bil direktor hčerinskega podjetja Gorenjske elektrarne (2004-2005), ki ju je zaznamoval s tehnološkimi in poslovnimi mejniki.

Na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj je župan Boštjan Trilar podelil naziv častni občan Mestne občine Kranj mag. Dragu Štefetu za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo v družbeno življenje Kranja. 

Povezoval je gospodarstvo in kulturo ter tudi po upokojitvi deloval na področju kranjskega prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja. Vpet je v širše družbeno delovanje na področju kranjske in državne politike.
Sodobne tehnične in poslovne rešitve
V času njegovega direktorovanja je Elektro Gorenjska postalo vodilno podjetje pri distribuciji električne energije v Sloveniji. S sodobnimi tehničnimi in poslovnimi rešitvami je kot prvo v Sloveniji vpeljalo in izgradilo sodobne razdelitve transformatorske postaje v tako imenovani vklopljeni izvedbi, kar je omogočilo velik prihranek na prostoru in najzanesljivejše obratovanje. Velik tehnični in poslovni dosežek je bil tudi prehod iz 10 kV na 20 kV napetosti že v letu 2004, hkrati pa je bil zgrajen najsodobnejši center daljinskega vodenja gorenjskega električnega omrežja. 
Človek z veliko širino in posluhom za malega človeka 
Imel je pravi občutek za uvajanje novosti v tehnološkem razvoju elektrodistribucije in premišljene poslovne mejnike z redkimi reorganizacijami s posluhom za sodelavce. V knjigi Elektroenergetika skozi čas: 40 let Elektra Gorenjska (2003) sem v poglavju Od Draga Chvatala do Draga Štefeta predstavil osebnosti, ki so zaznamovale podobo gorenjske elektrodistribucije v drugi polovici 20. stoletja, ki so s svojim vodenjem, načrtovanjem, vztrajanjem, odločitvami in ambicijami dali svoj pečat in jo trajno zaznamovali. Na osmih straneh je opisana strokovna in osebnostna pot mag. Draga Štefeta. Je človek z veliko širino duha, ki sliši in zna poslušati tudi malega človeka, in Kranjčan po srcu in duši. V Kranjskem zborniku je leta 2005 med drugim zapisal: »… ljudje za kakovostno življenje potrebujemo tudi občutek pripadnosti domačemu kraju in, če smo na tega poleg tega, da ga imamo radi, tudi upravičeno ponosni nanj, je večja naša samozavest, ki nam daje večji življenjski polet.«
Povezovalec gospodarstva in kulture
Zaradi strokovnosti in prepoznavnosti je med leti 1980-1990 zastopal slovensko elektrodistribucijo v jugoslovanskem združenju za elektrogospodarstvo, prav tako je bil predsednik interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo Slovenije in predsednik Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
V času direktorovanja v družbi Elektro Gorenjska so se na njegovo pobudo v avli nove stavbe zvrstile številne slikarske, kiparske, fotografske in spominske razstave. 
Vse svoje življenje pa je gospodarstvo uspešno povezoval s kulturo in bil aktivno vpet v družbeno življenje Kranja.
Zanimanje za prostorsko in infrastrukturno načrtovanje
 
Angažiral se je pri razvoju gospodarstva in prostorskem planiranju.
Ob prejemu najvišjega občinskega priznanja Častni občan Mestne občine Kranj nam je mag. Drago Štefe povedal:
»Več kot štiri desetletja sem bil v podjetju iste dejavnosti, imam pa sedem štampiljk različnih firm. Bilo je kup reorganizacij, ki so nam dale mnogo nepotrebnega dela. Skoraj četrt stoletja sem vodil podjetje Elektro Gorenjska. Postavil sem odličen tim. Med petimi distribucijami v Sloveniji smo bili daleč najboljši glede sodobne tehnologije; bili smo pravno, organizacijsko in ekonomsko urejeno podjetje. Pri glavnem kazalcu elektroenergetskih podjetij, torej nizkih energetskih izgub v omrežju, smo bili v špici evropskih držav. Tega seveda ljudje ne vidijo, bilo pa je manj izpadov električne energije kot v sosednjih podjetjih.
Na koncu mojega mandata smo zgradili tudi poslovno stavbo, mislim, da je lep okras v Komunalni coni na Primskovem v Kranju. Leta 2000 smo jo za tisti čas zgradili z optimalnimi sredstvi. Bili smo raztreseni na štirih lokacijah v Kranju, pa tudi novi distribucijski center vodenja je dobil svoje prostore. 
Poznani smo bili po odlično organiziranih športnih in kulturnih prireditvah, kar je tudi dvignilo ugled našega podjetja. Pazil sem, da smo bili ugledno podjetje, kolikor se je največ dNa slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj je župan Boštjan Trilar podelil naziv častni občan Mestne občine Kranj mag. Dragu Štefetu za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo v družbeno življenje Kranja.

Povezoval je gospodarstvo in kulturo ter tudi po upokojitvi deloval na področju kranjskega prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja. Vpet je v širše družbeno delovanje na področju kranjske in državne politike.

Sodobne tehnične in poslovne rešitve

V času njegovega direktorovanja je Elektro Gorenjska postalo vodilno podjetje pri distribuciji električne energije v Sloveniji. S sodobnimi tehničnimi in poslovnimi rešitvami je kot prvo v Sloveniji vpeljalo in izgradilo sodobne razdelitve transformatorske postaje v tako imenovani vklopljeni izvedbi, kar je omogočilo velik prihranek na prostoru in najzanesljivejše obratovanje. Velik tehnični in poslovni dosežek je bil tudi prehod iz 10 kV na 20 kV napetosti že v letu 2004, hkrati pa je bil zgrajen najsodobnejši center daljinskega vodenja gorenjskega električnega omrežja.

Človek z veliko širino in posluhom za malega človeka

Imel je pravi občutek za uvajanje novosti v tehnološkem razvoju elektrodistribucije in premišljene poslovne mejnike z redkimi reorganizacijami s posluhom za sodelavce. V knjigi Elektroenergetika skozi čas: 40 let Elektra Gorenjska (2003) sem v poglavju Od Draga Chvatala do Draga Štefeta predstavil osebnosti, ki so zaznamovale podobo gorenjske elektrodistribucije v drugi polovici 20. stoletja, ki so s svojim vodenjem, načrtovanjem, vztrajanjem, odločitvami in ambicijami dali svoj pečat in jo trajno zaznamovali. Na osmih straneh je opisana strokovna in osebnostna pot mag. Draga Štefeta. Je človek z veliko širino duha, ki sliši in zna poslušati tudi malega človeka, in Kranjčan po srcu in duši. V Kranjskem zborniku je leta 2005 med drugim zapisal: »… ljudje za kakovostno življenje potrebujemo tudi občutek pripadnosti domačemu kraju in, če smo na tega poleg tega, da ga imamo radi, tudi upravičeno ponosni nanj, je večja naša samozavest, ki nam daje večji življenjski polet.«

Povezovalec gospodarstva in kulture

Zaradi strokovnosti in prepoznavnosti je med leti 1980-1990 zastopal slovensko elektrodistribucijo v jugoslovanskem združenju za elektrogospodarstvo, prav tako je bil predsednik interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo Slovenije in predsednik Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

V času direktorovanja v družbi Elektro Gorenjska so se na njegovo pobudo v avli nove stavbe zvrstile številne slikarske, kiparske, fotografske in spominske razstave.

Vse svoje življenje pa je gospodarstvo uspešno povezoval s kulturo in bil aktivno vpet v družbeno življenje Kranja.

Zanimanje za prostorsko in infrastrukturno načrtovanje

Angažiral se je pri razvoju gospodarstva in prostorskem planiranju.

Ob prejemu najvišjega občinskega priznanja Častni občan Mestne občine Kranj nam je mag. Drago Štefe povedal:

»Več kot štiri desetletja sem bil v podjetju iste dejavnosti, imam pa sedem štampiljk različnih firm. Bilo je kup reorganizacij, ki so nam dale mnogo nepotrebnega dela. Skoraj četrt stoletja sem vodil podjetje Elektro Gorenjska. Postavil sem odličen tim. Med petimi distribucijami v Sloveniji smo bili daleč najboljši glede sodobne tehnologije; bili smo pravno, organizacijsko in ekonomsko urejeno podjetje. Pri glavnem kazalcu elektroenergetskih podjetij, torej nizkih energetskih izgub v omrežju, smo bili v špici evropskih držav. Tega seveda ljudje ne vidijo, bilo pa je manj izpadov električne energije kot v sosednjih podjetjih.
Na koncu mojega mandata smo zgradili tudi poslovno stavbo, mislim, da je lep okras v Komunalni coni na Primskovem v Kranju. Leta 2000 smo jo za tisti čas zgradili z optimalnimi sredstvi. Bili smo raztreseni na štirih lokacijah v Kranju, pa tudi novi distribucijski center vodenja je dobil svoje prostore.
Poznani smo bili po odlično organiziranih športnih in kulturnih prireditvah, kar je tudi dvignilo ugled našega podjetja. Pazil sem, da smo bili ugledno podjetje, kolikor se je največ dalo.« 

 

sika_1_-_drago_tefe_in_botjan_trilar_600

 

Tudi po 16. letih obratovalno brezhibno deluje RTR Zlato polje  
Z zanimanjem si je nekdanji direktor Elektra Gorenjska mag. Drago Štefe ogledal razdelilno transformatorsko postajo Zlato Polje v Kranju, ki je bila v distribuciji Slovenije prva RTP s 110 kV kovinsko oklopljenem GIS stikališčem in izolirana s plinom SF6. Zgrajena je bila v  letih 1999 –  2000. Karlo Zupanc,vodja vzdrževanja v organizacijski enoti Distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska, je dejal, da je RTP Zlato polje obratovalno brezhibna vseh 16 let z minimalnimi stroški.
 
Slika 2: Karlo Zupanc in mag. Drago Štefe v RTP Zlato polje, 19. november 2016 – Foto: doc. dr. Drago Papler
Čestitke mag. Dragu Štefetu ob prejemu najvišjega priznanja in naziva častni občan Kranja!

Tudi po 16. letih obratovalno brezhibno deluje RTR Zlato polje

Z zanimanjem si je nekdanji direktor Elektra Gorenjska mag. Drago Štefe ogledal razdelilno transformatorsko postajo Zlato Polje v Kranju, ki je bila v distribuciji Slovenije prva RTP s 110 kV kovinsko oklopljenem GIS stikališčem in izolirana s plinom SF6. Zgrajena je bila v  letih 1999 –  2000. Karlo Zupanc,vodja vzdrževanja v organizacijski enoti Distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska, je dejal, da je RTP Zlato polje obratovalno brezhibna vseh 16 let z minimalnimi stroški.

Čestitke mag. Dragu Štefetu ob prejemu najvišjega priznanja in naziva častni občan Kranja!

 

slika_15_-_stikali269e_20_kv_v_rtp_zlato_polje_-_foto_dr_drago_papler_600

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave