Trenutno pregledujete:

15 let podjetja Gorenjske elektrarne

04.01.2017
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
4. januarja praznuje podjetje Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o. 15 let ustanovitve. Ob osnovni proizvodni dejavnosti, razvija storitve na področju učinkovite rabe energije in upravljanja z energijo.

Jubileji so priložnost, da se ozremo na prehojeno pot in izzive bodočega razvoja.

»Od 4. januarja 2002 dalje ima Elektro Gorenjska hčerinsko podjetje Gorenjske elektrarne, d.o.o., v kateri se opravlja  proizvodnja električne energije, ki je bila dotlej organizirana v poslovni enoti za proizvodno električne energije v sklopu delniške družbe,« sem zapisal v knjigi »Elektroenergetika skozi čas: 40 let Elektra Gorenjska« (2003).

Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Ur. list RS, št. 29/20001, 99/2001), ki je določala da kvalificirane elektrarne ne morejo biti organizacijsko v sestavi pravne osebe, ki se ukvarja z izvajanjem energetske dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarske javne službe. »Zato so distribucijska podjetja za dejavnost proizvodnje električne energije ustanovila hčerinska podjetja.

Ob ustanovitvi je imelo podjetje v lasti 13 hidroelektrarn, dve hidroelektrarni pa sta bili v denacionalizacijskem postopku in sta ostali v lastništvu Elektra Gorenjska. Zadnje so imele Gorenjske elektrarne v upravljanju,« sem zapisal v knjigi »Zgodovina elektrogospodarstva Slovenije« (2007).

Prestrukturiranje družbe je bilo z diverzifikacijo proizvodnih virov, ko se je k hidroelektrarnam v portfelj družbe vpeljala proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn ter kogeneracijskih naprav za sočasno proizvodnjo elektrike in toplote.

Družba Gorenjske elektrarne je eden izmed vodilnih slovenskih proizvajalcev in izvajalcev storitev za izgradnjo in proizvodnjo električne energije na okolju prijazen način. V družbi Gorenjske elektrarne želimo pomembno prispevati k varovanju okolja preko izvajanja številnih projektov učinkovite rabe energije ter projektov pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
Dodatno razvijamo nove storitve na področju učinkovite rabe energije in upravljanja z energijo za  uporabo pri lastnih in tržnih projektih. Zato so pomembne reference, ki jih predstavljajo standardi kakovosti, katere na področju upravljanja z energijo zagotavlja standard SIST EN 50001:2011.

Čestitke ob prazniku delovne elektroenergetike!

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave