Trenutno pregledujete:

S septembrom spremenjeno poslovanje Gorenjskih elektrarn

01.09.2017
Avtor:
Mojca Bokal
Mojca Bokal

Septembra 2017 so Gorenjske elektrarne v postopku statusnega preoblikovanja po 638. in 623. členu veljavnega Zakona o gospodarskih družbah izvedle izčlenitev dejavnosti vzdrževanja. Ta dejavnost se je prenasla na novo družbo GEK Vzdrževanje, vzdrževanje energetskih objektov, d.o.o., ki je njena edina družbenica. Pri izčlenitvi so se ohranila obstoječa kapitalska razmerja. Vpis izčlenitve v sodni register je bil izveden 1. septembra 2017. Družba Gorenjske elektrarne, d.o.o. bo tako še naprej opravljala dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost vzdrževanja pa se vrši v novi družbi.

Družba GEK Vzdrževanje d.o.o. je z dnem vpisa izčlenitve v sodni register, kot univerzalni pravni naslednik družbe Gorenjske elektrarne, d.o.o., vstopila v vsa obstoječa pogodbena razmerja, vezana na dejavnost vzdrževanja. Novo podjetje vodi direktor Matej Kuhar in zaposluje 14 zaposlenih. Temeljna dejavnost podjetja je vzdrževanje energetskih objektov.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave