Trenutno pregledujete:

Otvoritev polnilnice za električna vozila v Škofji Loki v sklopu projekta E-trail

06.07.2017
Avtor:
Mojca Bokal
Mojca Bokal
Gorenjske elektrarne so konec leta 2016 v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC uspešno kandidirale na evropskem projektu E-trail.

Konec junija so v Škofji Loki skupaj z občino odprle eno od desetih polnilnic, ki je del projekta, ki bo omogočal celovito upravljanje polnilne infrastrukture v Sloveniji.

Na nivoju končne rabe energije v Sloveniji predstavlja delež prometa skoraj 40 % celotne rabe. Večino te energije Slovenija uvozi, letni strošek posledično presega 1 mrd €. S postopno uvedbo e-mobilnosti, ki bi kot primarni energent izkoriščal lokalno proizvedeno električno energijo, bi ta denar lahko ostal v Sloveniji, hkrati pa bi pripomogli k učinkovitejši izrabi energije in tudi bistvenemu zmanjšanju izpustov CO2.

Sam proces proizvodnje električne energije je zato izrednega pomena. Gorenjske elektrarne v lokalnih hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah proizvajajo energijo okolju neškodljivo, tudi brez emisij C02.

Gorenjske elektrarne so konec leta 2016 v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC uspešno kandirale na EU projektu E-trail, katerega cilj je vzpostavitev enotne platforme storitev polnjenja kjer koli v Sloveniji, z možnostjo integracije v evropsko platformo v obliki e-roaminga. Za podjetje projekt predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj na tem področju. Aktivno sodelujejo z različnimi akterji na področju e-mobilnosti z namenom, da združijo razpoložljive resurse pri vzpostavitvi in širjenju projekta polnilne infrastrukture s ključnim ciljem vzpostavitve enotne platforme storitev polnjenja kjer koli v Sloveniji, z možnostjo integracije v Evropsko platformo v obliki e-roaminga.

Direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman in župan občine Škofja Loka mag. Miha Ješe sta prvo električno polnilnico v okviru projekta E-trail 29. 6. 2017 predala uporabnikom  na javnih parkiriščih v Škofji Loki. Tako se je tudi občina Škofja Loka v sklopu priprave Celostne prometne strategije - področje spodbujanja trajnostne mobilnosti in optimizacije motornega prometa - umestila na zemljevid občin in mest z javnimi električnimi polnilnicami. V ta namen je občina uredila vso potrebno infrastrukturo za postavitev električne polnilnice za polnjenje dveh električnih avtomobilov. Gorenjske elektrarne so uredile postavitev in delovanje polnilnice. S tem zgledom želijo v občini spodbuditi tudi druge deležnike in lastnike parkirišč - tako trgovskih centrov kot večjih podjetij - da namenijo sredstva in prostor za polnjenje električnih vozil. Občina Škofja Loka pa bo v letošnjem letu tudi prenovila in posodobila svoj avtomobilski vozni park. Eno od novih vozil bo tudi električno vozilo. Še eno konkretno dejanje in spodbuda tudi vsem ostalim na poti k uresničevanju trajnostne prometne strategije.

Zaposleni iz Gorenjskih elektrarn so na dan otvoritve pripeljali tudi električni avto in demonstrirali potek polnjenja ter omogočile testno vožnjo.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave