Trenutno pregledujete:

Gorenjske elektrarne pridobile noveliran certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

09.01.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
V podjetju Gorenjske elektrarne so jeseni 2017 z lastnimi resursi na področju svetovanja kakovosti izvedli prehod sistema vodenja kakovosti ISO 9001 v skladu z novelacijo iz leta 2015 v poslovne procese.

Hkrati so v prenovljen sistem vodenja kakovosti integirali sistem upravljanja z energijo po standardu ISO 50001:2011, ki ga je podjetje pridobilo leta 2016 in je imel drugo redno presojo.

Zunanja presoja obvladovanja in delovanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in ISO 50001:2011 je v podjetju Gorenjske elektrarne potekala, 11. decembra 2017 s strani tričlanske ekipe presojevalcev certifikacijske hiše SIQ pod vodstvom Dušana Zorca. Ta je ugotovila, da podjetje uspešno izpolnjuje predpisane zahteve in predlagala komisiji certifikacijskega organa izdajo certifikata z dne, 15. decembra 2017 za obdobje treh let.

V torek, 19. decembra 2017 je predstavnik Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ Ljubljana Janez Lemič podelil nov certifikat po standardu kakovosti ISO 9001:2015 podjetju Gorenjske elektrarne Q-1864 za obseg "Proizvodnja in prodaja električne energije iz obnovljivih virov energije ter razvoj in vodenje projektov učinkovite rabe in upravljanja z energijo". Listini slovenske certifikacijske hiše SIQ in mednarodnega združenja IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) sta prevzela direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman in predstavnik vodstva za kakovost in upravljanje z energijo doc. dr. Drago Papler.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave