Trenutno pregledujete:

Podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Mestne občine Kranj

20.06.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

V Komunikacijskem središču v stavbi Mestne občine Kranj je bil 19. junija 2018 podpis koncesijskih pogodb med Mestno občino Kranj in konzorcijem družb Petrol, d. d, Ljubljana, Domplan, d. d., Kranj in Gorenjske elektrarne, d. o. o., Kranj za izvedbo energetske prenove 22 javnih stavb. Javno–zasebno partnerstvo je bilo sklenjeno prek energetskega pogodbeništva. S formalnim dejanjem se je začelo izvajanje projekta, ki bo zaključeno leta 2019.

Podpisnika obeh koncesijskih pogodb za celovitih energetskih sanacij, tehnoloških ukrepov in uvedbe energetskega upravljanja sta bila župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar in član uprave Petrol, Slovenske energetske družbe, d. d., mag. Rok Vodnik, ki sta predstavila vsebino projekta.

Zatem sta o sodelovanju v konzorciju družb spregovorila še direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman in direktorica Domplana Vera Zevnik.

Javno-zasebno partnerstvo za energetsko sanacijo

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 6,18 milijona evrov brez DDV, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne) investira 3,1 milijona evrov, 2,25 milijona evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež MOK pa znaša 0,83 milijona evrov. Vsi zneski so brez DDV, DDV na celotno investicijo krije zasebni partner.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik (konzorcij družb Petrol, d. d., Domplan, d. d., in Gorenjske elektrarne, d. o. o.) zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 36,4 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, preostalih 13,5 % zagotovi Mestna občina Kranj.

15-letne izkušnje iz javno-zasebnega partnerstva za energetsko pogodbeništvo

Mestna občina Kranj na področju učinkovite rabe energije nadaljuje projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov. Prav Mestna občina Kranj je bila prva slovenska občina, ki je leta 2002 sklenila javno-zasebno partnerstvo za energetsko pogodbeništvo prenove javnih stavb, ki se je po 15 letih uspešno izteklo v lanskem letu.

Oblikovan konzorcij družb za izboljšanje energetske učinkovitosti

V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne bo Mestna občina Kranj izboljšala energetsko učinkovitost v 22 javnih objektih. Celovita energetska sanacija je predvidena na 10 objektih, na ostalih 12 objektih je predvidena delna energetska sanacija z izvedbo posamičnih ukrepov za energetsko učinkovitejšo rabo energije.

Energetski ukrepi v stavbah

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: občinska stavba Kranj, Prešernovo gledališče Kranj, osnovna šola France Prešeren – podružnična šola Kokrica, osnovna šola Helene Puhar, osnovna šola Jakoba Aljaža s športno dvorano, osnovna šola Matije Čopa, osnovna šola Simona Jenka – podružnična šolaTrstenik, osnovna šola Staneta Žagarja ter Vzgojno varstvena zavoda: Vrtec Janina in Vrtec Najdihojca.

Objekti, ki se bodo delno energetsko sanirali, so: osnovna šola  Orehek, osnovna šola Simona Jenka – Primskovo, Vrtec Mojca, Vrtec Živ Žav, Zavod za šport in kulturo –Pokriti olimpijski bazen, osnovna šola Stražišče – podružnična šola Žabnica. Energetsko upravljanje se bo uvedlo na objektih: Mestna knjižnica Kranj, Grad Khislstein, osnovna šola Predoslje, osnovna šola Simona Jenka – podružnična šola Goriče, osnovna šola Mavčiče, osnovna šola Stražišče – podružnična šola Besnica.

Skupna ogrevana površina objektov, ki so zajeti v projektu, znaša: 68.450 m2.

Pri celovitih sanacijah gre za toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov, vgradnjo ali prenovo učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenovo kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnjo toplotnih črpalk, sanacije notranjih razsvetljav itd., pri delnih sanacijah pa se sanira predvsem ogrevalne sisteme ter notranjo razsvetljavo ter vgrajuje sisteme za energetsko upravljanje.

Energetski prihranki

Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 2.473.000 kWh oziroma približno 400.000 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 1.321 ton letno.

Strategija razširitve delovanja na področju učinkovite rabe energije

Aleš Ažman, MBA, direktor Gorenjskih elektrarn, d.o.o., je dejal:
»Projekt energetskega pogodbeništva za Gorenjske elektrarne predstavlja nadaljevanje strategije podjetja, v okviru katere želijo razširiti svoje delovanje izven okvirov proizvodnje energije. Končnim uporabnikom želijo z njihovim znanjem ponuditi tudi koristi, ki se rezultirajo v obliki nižjih stroškov za energijo.«

Julija 2018 začetek izvajanja investicij

Terminski načrt projekta je zastavljen tako, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v 6-12 mesecih. Na dveh objektih je predvidena izvedba del v letu 2019. Po uspešni primopredaji bo zasebni partner pričel z jamčenjem prihrankov do izteka pogodbene dobe, to je do leta 2034.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave