Trenutno pregledujete:

Sodelovali na tehničnem dnevu na Osnovni šoli Šenčur

06.07.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Pri učencih želijo razvijati splošno razgledanost, poznavanje lokalnega okolja, ozavestiti učence za varčevanje z energijo in s tem tudi z varovanjem okolja, pravi Andreja Jagodic, ki je v sodelovanju s strokovnjaki Gorenjskih elektrarn organizirala prvi tehnični dan na osnovni šoli Šenčur. Postal bo tradicionalen.

V osnovni šoli Šenčur so zadnji dan pouka 21. junija 2018 pripravili Tehnični dan za učence 8. razredov. Na strehi osnovne šole in dvorane je od decembra 2011 nameščena sončna elektrarna moči 240 kW, kar je bil razlog, da je učiteljica fizike na osnovni šoli Andreja Jagodic dala pobudo Iztoku Jenku, ki upravlja s sončno elektrarno, za sodelovanje družbe Gorenjske elektrarne pri izobraževalnem in promocijskem projektu. Cilj je bil, da se učenci pred vstopom v 9. razred, ko imajo pri predmetu fizika v učnem programu elektriko, seznanijo s teoretičnimi in praktičnimi prikazi elektroenergetskih naprav.

Pri izvedbi tehničnega dneva so sodelovali doc. dr. Drago Papler, ki je na predavanju v učilnici razložil energetski krog od pridobivanje električne energije s konvencionalnimi in alternativni viri, prenos in distribucijo električne energije do porabnikov ter uporabo. Izpostavil je področje racionalne rabe energije in uporabo čiste energije. Miha Flegar je predstavil delovanje sončne elektrarne in njeno delovanje ponazoril s praktičnim prikazom. Iztok Jenko je pojasnil delovanje e-polnilnice ob osnovni šoli Šenčur. Učenci so si ogledali polnjenje električnega avtomobila s katerim so se tudi v spremstvu popeljali. Preizkusili pa so tudi vožnjo z električnim kolesom. Zanimivega dogodka se je udeležil tudi župan občine Šenčur Ciril Kozjek in preizkusil električni avto.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave