Trenutno pregledujete:

Nova vizualna podoba družb v skupini Elektro Gorenjska

16.01.2019
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Nov logotip ponazarja enotnost vseh družb v Skupini Elektro Gorenjska, ki jo sestavljajo Elektro Gorenjska, d.d, Gorenjske elektrarne, d.o.o in GEK Vzdrževanje, d.o.o.

ge_600

Sprejeta Strategija Skupine Elektro Gorenjska za obdobje 2018 - 2022 temelji na izkoriščanju sinergijskih učinkov in večji povezanosti družb, s ciljem, da se pozicionirajo kot prepoznavni akter, ki predstavlja enega pomembnejših in verodostojnih stebrov trajnostnega razvoja na področju gorenjske regije in širše.

Zato je bila oblikovana tudi poenotena celostna grafična podoba družb v Skupini Elektro Gorenjska, Elektro Gorenjska, d.d., Gorenjske elektrarne, d.o.o. in GEK Vzdrževanje, d.o.o., prav tako pa je bila oblikovana samostojna podoba Skupine Elektro Gorenjska.  Z njeno pomočjo so družbe v Skupini Elektro Gorenjska postavili na skupni imenovalec.

Nov logotip ponazarja enotnost vseh družb v Skupini Elektro Gorenjska. Znak, ki je v uporabi od 1. januarja 2019, ohranja preteklost, stabilnost in zanesljivost. Ponazarja vizijo Skupine, narekuje nove trende in povezanost družb med seboj. Spoštuje nesnovnost električne energije (osnovna poteza črke E in G je nevidna). Histereza dobesedno povezuje črko E (Elektro) z G (Gorenjska). Znak celovito zaokroži temeljno sporočilo: smo Skupina Elektro Gorenjska, z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Nova podoba Skupine Elektro Gorenjska omogoča lažje razumevanje medsebojne povezljivosti družb v Skupini ter pripomogla v večji prepoznavnosti pri delovanju posameznih družb različnih dejavnosti.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave