Trenutno pregledujete:

Obisk v hidroelektrarni Lomščica

14.06.2019
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Hidroelektrarno Lomščica v Tržiču so 14. junija 2019 obiskali zaposleni z Direktorata za energijo Ministrstva za infrastrukturo.

Zaposleni iz Skupine Elektro Gorenjska smo jim predstavili potek prenove v letih 2007-2008 in njeno vlogo kot vršne elektrarne, ki dnevno obratuje 6 do 7 ur v času dopoldanske konice, glede na potrebe in količino vode. Elektrarna izkorišča padavinsko območje 20 km2 in ima z vidika sezonskosti največjo proizvodnjo v jesenskih mesecih, ki so posledice deževja in v spomladanskih mesecih, ko se tali sneg v gorah. Prihaja pa do ekstremno nizkih in visokih hidroloških razmer, ki vplivajo na odstopanje od proizvodnje električne energije. V letu 2017 je bil v okviru avtomatizacije  hidroelektrarne Lomščica v stikališču zamenjan upravljalni sistem, postavljene nove stikalne omare 20 kV in posodobljen hidravlični turbinski regulator. Na Slapu v Tržiču je 30. oktobra 2018 podivjana Tržiška Bistrica odnesla cesto in brežine struge ter odkrila energetske kable. Zasute so bile hidromehanske naprave hidroelektrarne Lomščica in jez hidroelektrarne Lepenka. Vodna ujma reke Tržiške Bistrice in potoka Lomščica je bila strašna, saj je v sotočju odtrgala bregove in z muljem v višini pol metra poplavila tudi višjeležeči objekt strojnice hidroelektrarne Lomščica podjetja Gorenjske elektrarne. Do konca leta 2018 je bilo izvedeno čiščenje zaradi poplav in sanacija poškodovanega generatorja.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave