Trenutno pregledujete:

Sodelovali na 14. Konferenci slovenskih elektroenergetikov v Laškem

25.05.2019
S šestimi referati so zaposleni iz Gorenjskih elektrarn Miha Flegar, dr. Drago Papler in Jan Urbanc sodelovali na 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Laškem.

Na njej so v 16 študijskih komitejih CIGRE in 6 študijskih komitejih CIRED podali  strokovne podlage za smer razvoja slovenske elektroenergetike.

Organizator konference je bilo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, 14. konferenca je potekala od 21. do 23. maja 2019 v Laškem. Avtorji so na konferenci predstavili 184 referatov, od tega v sekciji CIGRE 131 referatov in v sekciji CIGRED 53 referatov.

V študijskem komiteju A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn je Miha Flegar iz Gorenjskih elektrarn s soavtorji Rokom Leskovcem iz Elektroinštituta Milan Vidmar in mag. Primož Bergoč iz Soških elektrarn predstavil referat Uporaba poenostavljenega PSS sistema na generatorjih vključenih v distribucijsko omrežje.

Štiri znanstvene referate je pripravil doc. dr. Drago Papler, zaslužni član Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED in jih povezal v proizvodno - ekonomsko - okoljsko - omrežno - tržno sinergijo. V študijskem komiteju A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn je predstavil referat Monitoring, diagnostika in analitika v funkciji obratovanja in vzdrževanja hidroelektrarn, v študijskem komiteju C1 Razvoj in ekonomika sistemov referat Sinergijski učinki diverzifikacije proizvodnih virov za zagotavljanje dobave energije, v študijskem komiteju C3 Okoljska problematika referat Vplivni okoljski in družbeni dejavniki pri elektroenergetskem razvoju in v študijskem komiteju C5 Energetski trg in regulacija referat Mikroomrežja s samooskrbnimi proizvodnimi viri kot prepoznana priložnost za elektroenergetski trg.

Na tekmovanju študentov elektrotehnike za najboljšo idejo, je sodeloval tudi Jan Urbanc iz Gorenjskih elektrarn, študent 2. Bolonjske stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z referatom Analiza istočasnosti odjema v nizkonapetostnem omrežju.

Program konference je vseboval številna predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter razprave o aktualnih temah in izzivih slovenske elektroenergetike. Na konferenci so bile podane strokovne podlage za smer razvoja slovenske elektroenergetike v prihodnjem obdobju, opozorili so odločevalce v energetiki na pasti bodočih odločitev in širši javnosti poskušali osvetliti, kakšno energetiko pričakujemo v prihodnosti.

Na konferenci so strokovnjaki predstavili rezultate dela aplikativnih raziskav, strokovnih dognanj in odmevnih projektov zadnjih dveh let. Poleg tega so bili na konferenci organizirani tudi posebni strokovni posveti o najbolj aktualnih temah.

Mednarodna panelna razprava je potekala na temo uporabe kemičnih hranilnikov v energetiki in transport. Na slovesno odprtje konference je bil častni govornik na odprtju konference bo državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Na vabljenem strokovnem predavanju je prof. Theodor Connor, nekdanji predsednik »Directing committee« CIRED, predstavil izzive tranzicije energetike v nemških distribucijskih omrežjih. Direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar je predstavil ekonomski pogled v tranzicijo elektroenergetike in prenosnih omrežij, predsednica upravnega odbora ACER dr. Romana Jordan pa je predstavila regulatorne izzive elektroenergetike prihodnosti, direktor SODO mag. Matjaž Vodušek pa je spregovoril o ekonomiki tranzicije distribucijskega omrežja prihodnosti.

V okviru panelnih dogodkov je potekalpanel Energetska strategija Slovenije v luči evropskih direktiv in lastnih možnosti, ter panel Podatkovna analitika velikih količin podatkov v elektroenergetiki.

Dogodek je bil namenjen izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj najvidnejših strokovnjakov iz slovenske elektroenergetike. Predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED, mag. Marko Hrast je poudaril, da srečanje poleg strokovnega izpopolnjevanja, poglablja poznanstva in izmenjave informacij, kar je nujno za dobro sodelovanje in delovanje elektroenergetskega sistema. Na konferenci so bili prisotni razstavljalci.

Najbolj dejavnim posameznikom in kolektivom so podelili nagrade za njihovo strokovno delo.

Priznanje za življenjsko delo je prejel prof. dr. Maks Babuder iz EIMV, plaketi CIRED sta prejela Theodor Connor iz Nemčije in mag. Drago Bokal iz Elesa, plaketo CIGRE pa prof. dr. Igor Papič iz Univerze v Ljubljani in dr. Janko Kosmač iz Elesa. Letos je bilo prvič podeljeno tudi priznanje LIPA, kriteriji za pridobitev te nagrade pa so bili usmerjeni predvsem na uvedbo in uporabo novih tehnologij za trajnostni razvoj na področju elektroenergetike ter zmanjšanje izpustov CO2. Priznanje Lipa je prejel Eles in konzorcij projekta FutureFlow za projekt uporabe virtualnih elektrarn za sekundarno regulacijo. Pohvalo za novinarsko delo in prispevku k širjenju znanja in osvetlitvi perečih elektroenergetskih tem je prejel novinar Borut Hočevar iz časnika Finance.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave