Trenutno pregledujete:

Družbeno odgovorna uporaba znanj in tehnologij

29.10.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Družba Gorenjske elektrarne sodeluje z Biotehniškim centrom Naklo vse od njegove ustanovitve na lokaciji v Strahinju na projektnem, izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem področju.

26. oktobra 2018, je potekala v Organizaciji Biotehniškega centra Naklo 5. znanstvena konferenca VIVUS z naslovom Družbeno odgovorna uporaba znanj in novih tehnologij.

Narava je živa, ko je živ človek in živost preoblikuje naše okolje, je bil pomenski moto  konference VIVUS, ki širi iz Nakla v svet od leta 2012 znanstveno-raziskovalne in strokovno-uporabne dosežke. Izvedena 5. znanstvena konferenca VIVUS z naslovom Družbeno odgovorna uporaba znanj in novih tehnologij.  Več kot 70 prispevkov, ki jih je izbral recenzijski odbor pod vodstvom dr. Sabine Šegula, so avtorji predstavili na plenarnem zasedanju, v strokovnih sekcijah in na posterjih. Vodil sem zadnjo sekcijo s področja energetike in okolja, v kateri smo z zanimivimi prispevki s področja tehnologij, upravljanja, raziskav, projektov, osveščanja  in izobraževanja sodelovali: Jan Urbanc, Miha Flegar in doc. dr. Drago Papler (vsi iz družbe Gorenjske elektrarne v skupini Elektro Gorenjska), mag. Brigita Leban iz podjetja JEKO Jesenice, doc. dr. Anja Žnidaršič iz Fakultete za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru in Sanja Voglar iz Osnovne šole Bistrica pri Tržiču. Konferenca je bila tudi priložnost za nadaljnje pogovore o sodelovanju med izobraževalno ustanovo in gospodarskimi organizacijami. Podjetniške usmeritve in povezovanja na vseh ravneh sta predstavila ravnatelj dr. Franc Vidic in direktor BC Naklo doc. dr. Marijan Pogačnik.

Alternativni viri in energetska učinkovitost

V naravovarstveni sekciji, je bil v drugi skupini poudarek na področju alternativnih virov in energetski učinkovitosti. Iz Gorenjskih elektrarn je bilo poslanih pet del, ki so bila v recenzijskem postopku ocenjena in razvrščena po kategorijah: tri med znanstvene prispevke in dve med strokovne prispevke.

Jan Urbanc je predstavil strokovni prispevek Energetski potencial metal hidrata. Jan Urbanc in Miha Flegar sta predstavila strokovni prispevek Izračun pretoka v cevovodu elektrarne z inštalirano Pelton turbino.

Doc. dr. Drago Papler je predstavil tri znanstvene prispevke Družbeno odgovorna uporaba naprednih tehnologij in novih znanj pri učinkovitem upravljanju z energijo, Stroškovno optimiranje in učinki uporabe naprednih tehnologij pri upravljanju z energijo in Komercialna energetika – priložnost za tržne storitve. Pri slednjem je na podlagi rezultatov faktorske analize oblikoval nov model KE – Komercialna energetika s tržnimi storitvami, ki zagotavlja kakovostno upravljanje z energetskimi viri z implementacijo razvojnih projektov, uporabo znanj in osveščenih upravljavcev.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave