Trenutno pregledujete:

Uradna podelitev certifikata standarda ISO 50001:2018

24.01.2020
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Gorenjske elektrarne so prvo podjetje, ki je prejelo od certifikacijske hiše SIQ certifikat za novo verzijo mednarodnega standarda za upravljanje z energijo ISO 50001:2018.

Na podlagi zunanje presoje sistema vodenja kakovosti v podjetju Gorenjske elektrarne je Komisija za ocenjevanje izdala certifikat Q-1864 za obseg »Proizvodnja in prodaja električne energije iz obnovljivih virov energije ter razvoj in vodenje projektov učinkovite rabe in upravljanja z energijo« za podjetje s poslovnimi prostori, vzdrževalnimi delavnicami in 15 dislociranimi proizvodnimi lokacijami, listino pa je direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ Igor Likar uradno izročil direktorju Gorenjskih elektrarn Alešu Ažmanu in predstavniku vodstva za kakovost in upravljanje z energijo dr. Dragu Paplerju, 17. decembra 2019 na sedežu SIQ Ljubljana. Dogodek je bil združen z ogledom merilnih laboratorijev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave