Trenutno pregledujete:

Potrjeni projekti na šestem javnem razpisu za nove proizvodne naprave

08.05.2020
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Družba Gorenjske elektrarne, d.o.o. in družba Soenergetika, d.o.o. sta prijavile sedem projektov na šestem javnem pozivu Agencije za energijo za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo.

Do roka za oddajo prijav na Agencijo za energijo RS 18. februarja 2020 je prispelo 51 prijav za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE.

Agencija za energijo RS je 23. aprila 2020 objavila, da je med prijavljenimi projekti 32 projektov s skupno nazivno električno močjo 13,1 MW izpolnjevalo pogoje za izbiro.

Med izbranimi  med katerimi so projekti Gorenjskih elektrarn skupne moči 1,85 MW in družbe Soenergetika 4,288 MW.

Med potrjenimi projekti so projekti Gorenjskih elektrarn skupne moči 1,85 MW in družbe Soenergetika moči 4,288 MW.

Izbrane so štiri sončne elektrarne: MFE Domel Trata (moč 690 kW), MFE TC Murska Sobota (moč 633 kW), MFE TC Merkur Škofja Loka (moč 320 kW), MFE TC Merkur Litija (moč 158 kW) in soproizvodnja toplote in elektrike SPTE Elektro Gorenjska (moč 49 kW).

Agencija za energijo RS je izbrala tudi oba projekta soproizvodnje toplote in elektrike družbe Soenergetika: SPTE Planina 1 (moč 999 kW) in SPTE Planina 2 (moč 3289 kW).

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave