Trenutno pregledujete:

Začetek celovite energetske sanacije objektov na območju Kampusa na Zlatem polju

14.05.2020
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Pred Fakulteto za organizacijske vede UM v Kranju je bila 14. maja 2020 svečano podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za celovit projekt energetske in toplotne sanacije izobraževalnih objektov na območju Kampusa na Zlatem polju. S tem so se začele aktivnosti celovite energetske prenove petih objektov.

Univerza v Mariboru (UM) je v letu 2019 objavila razpis za izvedbo celovite sanacije objektov na Zlatem polju v Kranju. Na razpis se je prijavil konzorcij izvajalcev družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne, ki je bil nato septembra 2019 izbran na osnovi konkurenčnega dialoga med javnim in zasebnim partnerjem. Projekt energetske sanacije je nadaljevanje dela konzorcija podjetij, ki so prvi skupni projekt energetske sanacije izbranih objektov v lasti Mestne občine Kranj izvedli v letu 2019. 

Celovita energetska sanacija

Celovita energetska sanacija predstavlja predvsem ponos in zavezo do lokalnega in širšega okolja, da se v okolju Kampusa Zlato polje uresničuje trajnostno in družbeno odgovorno poslanstvo, ki so ga leta 2016 začrtale Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Šolski center Kranj in Dijaški ter študentski dom Kranj.

Nov projekt zajema celovito sanacijo petih izobraževalnih objektov na Zlatem polju: Šolski center Kranj, telovadnico Zlato polje, Fakulteta za organizacijske vede, Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazijo Franceta Prešerna, kjer so predvidene celovite sanacije večine objektov ter izvedbe tehnoloških ukrepov. V vseh objektih bodo poleg sanacije izvedeni tudi tehnološki ukrepi. Vzpostavljene bodo nove toplote podpostaje, izvedena bo sanacija razsvetljave, uvedeno bo energetsko upravljanje objektov.  Vzporedno bodo izvedeni tudi ukrepi optimizacije merilnih mest.

Dodatno bo tudi prenovljen vir ogrevanja, kjer se bo izvedel prehod iz zemeljskega plin na toplotno črpalko voda-voda. Posledično bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo in sanirati celoten toplovod do vseh porabnikov. V neposredni bližini kotlovnice je predvidena tudi postavitev polnilnice za električna vozila. Višina investicije celovite energetske sanacije objektov na Zlatem polju je ocenjena na 3,44 mio EUR.

Družba Gorenjske elektrarne bo opravila 13,86 % delež vrednosti del celotne investicije pri izvedbi naslednjih projektov:

  • Šolski center Kranj: sanacija toplotne podpostaje, vgradnja termostatskih ventilov, celovita sanacija razsvetljave.
  • Gimnazija Franceta Prešerna: sanacija toplotne podpostaje.
  • Kotlovnica: elektro dela v novi kotlovnici, pridobitev gradbenega dovoljenja za  novo transformatorsko postajo, izvedba dovodnih kablov do kotlovnice, postavitev polnilnice za električna vozila.
  • Vsi objekti: Optimizacija merilnih mest.

Ponos in zaveza do lokalnega in širšega okolja

Začetki dogovora segajo v leto 2016, ko je Univerza v Mariboru v konzorciju javnih partnerjev, prevzela vlogo vodilnega partnerja in uspešno vodila potrebne postopke v procesu priprave projekta ˝Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝ in tudi vse s tem povezane dokumentacije. Ravno zato so še posebej ponosni, da so v časih, ko jim predvsem družbene pa tudi druge spremembe narekovale drugačno pot naših življenj, pred vrati pomembnega in predvsem družbeno prijaznega projekta.

Energetsko varčne stavbe so osnova vseh nas, ki strmimo k družbeno odgovornem ravnanju tako v lokalnem kot širšem okolju in s podpisom sklenjene pogodbe o javno zasebnem partnerstvu bomo prav to lahko tudi dosegali. Tako bo tudi na Zlatem polju moč slediti poslanstvu zmanjševanja porabe energije in prilagajanja ter racionalnemu upravljanju sistemov ogrevanja v naših stavbah.

Svečanega podpisa pogodbe o celoviti energetski sanaciji se je udeležila tudi slavnostna govorka tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Ob dogodku je povedala: »Podpis predstavlja težko pričakovan mejnik, po več letnem prizadevanju in vztrajnosti pri premagovanju ovir vseh javnih partnerjev in ministrstva. Projekt je temelj za nadaljnjo družbeno in trajnostno odgovoren razvoj mesta, regije in celotne države, utemeljen na znanju.«

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v svojem nagovoru med drugim povedal: »Podpis pogodbe na simbolni ravni povezuje pomemben del izobraževalne vertikale – srednješolsko in visokošolsko ustanovo. Vlaganje v obnovo in novogradnjo infrastrukture javnih izobraževalnih ustanov mora biti še naprej prioriteta vsake vlade.«

K svečanemu podpisu pogodbe so pristopili rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, dekan Fakultete za organizacijske vede prof. dr. Iztok Podbregar, ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj ga. Judita Nahtigal, ravnateljica Gimnazije Franceta prešerna ga. Mirjam Bizjak, direktor Šolskega centra Kranj in Športne dvorane Zlato polje g. Jože Drenovec in član uprave podjetja Petrol d.d., Ljubljana mag. Jože Bajuk.

Predstavnik zasebnega partnerja v konzorciju Petrola, član Uprave Petrola mag. Jože Bajuk je po podpisu med drugim povedal: »Petrol je vodilni ponudnik energetskih prenov in energetskih rešitev v Sloveniji in tudi v širši regiji jugovzhodne Evrope. Projekti energetske prenove, ki potekajo v partnerstvih z javnim sektorjem so za družbo Petrol izjemnega pomena.«

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave