Trenutno pregledujete:

Prenova hidroelektrarne Rudno

13.08.2020
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
V Hidroelektrarni Rudno v Selški dolini potekajo prenovitvena dela z zamenjavo elektro-strojne opreme, ki bo omogočila večje izkoristke in proizvodnjo električne energije.

Projekt je bil  izbran na javnem pozivu Agencije za energijo RS, zanj pa so Gorenjske elektrarne pridobile obratovalno podporo za obdobje 15 let.

Obstoječa primarna oprema je bila dotrajana in ni več izpolnjevala današnjih standardov.

Revitalizacija objekta z uporabo tehnologij, ki jih omogoča današnje stanje tehnike zagotavlja optimalno izrabo lokacije z vodnim energetskim potencialom, ki je na voljo. Ker so lokacije za rabo vodnih virov omejene, je okoljsko odgovorna le investicija v namestitev naprav, ki zmorejo optimalno pretvorbo energije in s tem maksimalno proizvodnjo električne energije na dani lokaciji.

Večji del investicije predstavlja zamenjava dveh agregatov z novim. Potok Češnjica je izrazito hudourniškega značaja, zato je Pelton turbina najbolj ustrezna. Analiza pretokov je potrdila smiselnost uporabe dveh 2-šobnih Pelton turbin na isti osi, kar zagotavlja visoke izkoristke v območju med 20 % in 100 % nazivne požiralnosti turbine. Ta bo preko elastične sklopke direktno povezana s sinhronskim generatorjem, s čimer se izognemo izgubam na jermenskem prenosu.

Obstoječa agregata bosta nadomeščena z dvojno 2-šobno Peltonovo turbino in s sinhronskim generatorjem moči 195 kVA. Moč elektrarne se bo zvišala z obstoječih 140 kW na 175 kW. Z novo opremo bo dosežen višji izkoristek sistema, s čimer se bo letni energijski izplen v sušnem obdobju povečal za 30 %, v vodnatem obdobju pa za 35 %. Letna proizvodnja elektrarne se bo zvišala za četrtino iz 400 MWh na 500 MWh električne energije.

Obstoječi upravljalni sistem je dotrajan, prav tako ne ustreza stopnji avtomatizacije za novi agregat. Novi sistem vodenja bo zagotavljal zanesljivo, varno in optimalno obratovanje agregata v sledečih režimih: ročno vodenje elektrarne in avtomatsko vodenje elektrarne (zagon, zaustavitev, obratovanje po nivoju, obratovanje po moči).

Po fazi projektiranja in tehničnih analiz primarne opreme je bil pričetek del prenove hidroelektrarne Rudno maja 2020 in vsa dela potekajo skladno s terminskim planom.

V zadnjem obdobju so potekala gradbena dela, saj je bilo treba preurediti strojnico za namestitev novega agregata. V avgustu 2020 poteka montaža strojne opreme ter se izvajajo zaključna gradbena dela z ureditvijo okolice.

Zagon novega agregata je načrtovan za november 2020.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave