Trenutno pregledujete:

Ali ste vedeli?

Prikai stran arhiva:

05.02.2013
Sončna energija postaja vedno bolj učinkovita, vendar predstavlja majhen delež vse električne energije na svetu.
05.02.2013
Sončna energija je veliko cenejša od energije, pridobljene iz fosilnih goriv (premog, ekstralahko kurilno olje).
05.02.2013
Investicije v obnovljive vire so stroškovno zelo učinkovite.
05.02.2013
Naložbe v obnovljive vire energije so presegle naložbe v fosilna goriva.
05.02.2013
Zelena energija izboljšuje zanesljivost omrežja.
05.02.2013
Zelena energija ustvarja trikrat več zaposlitev kot fosilna goriva.
05.02.2013
Zelena energija je konkurenčna z ostalimi viri električne energije, če upoštevamo tudi vse okoljske prihranke.
05.02.2013
Povprečna temperatura na Soncu je 5.700°C, medtem ko je na Zemlji povprečna temperatura 20°C.
05.02.2013
Zemlja ima radij 6.376 km, medtem ko ima Sonce 696.000 km dolg radij, kar pomeni da je Sonce 109-krat večje od Zemlje.
05.02.2013
Če bi lahko sončno svetlobo, ki sije na Zemljo eno uro, v celoti izkoristili, bi je bilo dovolj za vse energetske potrebe na svetu za eno leto.

Prikai stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave