Trenutno pregledujete:

Predstavitev podjetja

Podjetje Gorenjske elektrarne, d.o.o. je bilo ustanovljeno na podlagi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, ki določa, da kvalificirane elektrarne ne morejo biti organizacijsko v sestavi iste pravne osebe, ki se ukvarja z izvajanjem energetskih dejavnosti, katere se opravljajo kot gospodarske javne službe.

Ustanovitelj in edini družbenik je Elektro Gorenjska, d. d.. Gorenjske elektrarne so začele poslovati leta 2002 in tako se dejavnost proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah od takrat naprej odvija v okviru pravno samostojne družbe, do tedaj pa se je opravljala v poslovni enoti za proizvodnjo električne energije družbe Elektro Gorenjska.

Elektro Gorenjska je ustanovila kapitalsko povezano družbo, v katero je kot stvarni vložek vložila 13 elektrarn.

Podjetje ima licence:

 • proizvodnja električne energije v elektrarnah do 1 MW,
 • proizvodnja električne energije v elektrarnah od 1 do 10 MW,
 • dobava električne energije odjemalcem ki niso upravičeni odjemalci,
 • dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo.

Proizvodni objekti se nahajajo na:

 • porečje Sore: MHE Škofja Loka, MHE Rudno, MHE Davča in MHE Sorica,
 • porečje Kokre: MHE Cerklje, MHE Kokra in MHE Standard,
 • porečje Tržiške Bistrice: MHE Lomščica, MHE Zvirče,
 • porečje Save Dolinke: MHE Kranjska Gora, MHE Mojstrana, MHE Suhelj,
 • porečje Save Bohinjke: MHE Savica in MHE Soteska,
 • reka Sava: MHE Sava.

Sončne elektrarne so locirane:

 • v Radovljici: KN Radovljica, RTP Radovljica,
 • v Kranju: parkirišče Labore 1, RTP Labore 2, skladišče Primskovo,
 • v Naklem: skladišče Merkur Kranj, Strahinj,
 • v Preddvoru: OŠ Preddvor,
 • v Križah pri Tržiču: OŠ Križe,
 • v Škofji Loki: RTP Škofja Loka, OŠ Jela Janežiča,
 • v Šenčurju: OŠ Šenčur.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave