Trenutno pregledujete:

Poslanstvo in vizija

Vizija 2022

Smo fleksibilen proizvajalec čiste energije in eden najbolj prepoznavnih ponudnikov inovativnih energetskih storitev v lokalnem okolju, ki svojim kupcem zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo. Naša dodana vrednost na zaposlenega je 200.000 evrov.

Poslanstvo

Proizvodnja energije na okolju prijazen način in izvedbo storitev za povečanje učinkovite rabe energije poskrbeti za lepše prihodnje sožitje človeštva in narave.  

Cilji

Cilji družbe so usmerjeni k stalni in zanesljivi proizvodnji električne energije, v optimiziranje obratovanja glede na razpoložljive vremenske razmere, k izvajanju rednega in planiranega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje in k iskanju novih obnovljivih virov energije.

Cilj družbe je tudi razvijati in tržiti sodobne storitve upravljanja z energijo, namenjene vsem poslovnim odjemalcem energije in so razvite na način, da spodbujajo k stalnim izboljšavam izvajanja procesov.

Zavezujemo se za spremljanje in izpolnjevanje vseh zakonodajnih in drugih prostovoljnih zahtev na področju delovanje družbe, ki pripomore k visoki stopnji varstva pri delu in varovanju premoženja ter nenehnemu izobraževanju zaposlenih, kar pripomore k izboljšanju procesov poslovanja in proizvodnje.

Vrednote

Vrednote, ki jih živimo v Skupini Elektro Gorenjska, so naše vodilo in odgovornost, s katerimi skrbimo za zaupanje uporabnikov, sodelavk in sodelavcev, lokalnih skupnosti ter lastnikov podjetja.

Le z medsebojnim sodelovanjem, upoštevanjem  vrednot, vizije in poslanstva družbe, v kateri smo zaposleni ter s prizadevanjem vsakega posameznika v Skupini Elektro Gorenjska za pozitivne spremembe bomo poskrbeli za lasten razvoj, razvoj okolja v katerem živimo in delamo ter uspešnost družbe, v kateri smo zaposleni.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave