Trenutno pregledujete:

Partnerji

merkur_154Iz majhne trgovine, ki jo je leta 1896 ustanovil trgovec in industrialec Peter Majdič, so se razvili v uspešno evropsko trgovsko podjetje. Kakovostni izdelki in storitve ter trgovska znamka “Merkur – prima kvaliteta”, zaščitena že leta 1933, so temelji Merkurjevega poslanstva še danes. V Sloveniji so vodilni ponudnik kakovostnih izdelkov za opremo doma, izdelkov »naredi sam«, elektrotehničnih, metalurških, gradbenih in profesionalnih tehničnih izdelkov, vse bolj pa razvijajo in krepijo blagovno znamko tudi na bližnjih tujih trgih. Pričakovanja kupcev želijo presegati z vrsto dodatnih storitev. Z veleprodajno dejavnostjo ustvarjajo polovico vseh prihodkov od prodaje, končni kupci pa jih najbolj poznajo po sodobnih, dobro založenih in prijazno opremljenih trgovskih centrih. Njihov cilj je nadaljnja rast, a vedno s posluhom za osnovno poslanstvo: ustvarjati zadovoljstvo kupcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Merkur je največji tehnični trgovec z izdelki za opremo doma, vrta in delavnice, za končne kupce, podjetja in obrtnike. Merkur je skupaj s podjetjema Mersteel in Big Bang del skupine Merkur Group.
www.merkur.si

hse_108Skupina HSE je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov, pa igramo ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih odjemalcev.
Od ustanovitve dalje je HSE gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, z nenehno rastjo in širitvijo na evropske trge pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Naša dejavnost zajema predvsem področje upravljanja z energijo in okoljem ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj. Širok nabor aktivnosti zajema naslednje glavne skupine: proizvodnjo električne in toplotne energije, pridobivanje lignita, prodajo in trgovanje z električno in toplotno energijo, terminskimi pogodbami za električno energijo, CO2 emisijskimi kuponi, RECS certifikati, potrdili o izvoru, optimizacijo proizvodnje skupine HSE, zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema, vodenje in izvedbo energetskih in okoljskih projektov.
Holding Slovenske elektrarne d. o. o. kot družbeno odgovorno podjetje vlaga veliko sredstev, znanja in energije v obnovljive vire, kar je bil glavni razlog, da so se odzvali pobudi za sodelovanje pri izgradnji projekta SPTE Planina Kranj . Gre namreč za projekt, ki spodbuja učinkovito rabo energijo. Pomemben dejavnik, zaradi katerega so se odločili za vstop v projekt je bilo tudi dejstvo, da so partnerji pri projektu priznana slovenska podjetja, z izkušnjami na podobnih projektih. Uspešno zaključen projekt potrjuje, da je bila odločitev pravilna ter so prepričani, da bodo tudi v prihodnje sodelovali pri projektih, ki spodbujajo učinkovito rabo energije z namenom rabe plina kot energenta v napravi z visokim izkoristkom za so-proizvodnjo elektrike in toplote na okolju prijazen način. www.hse.si

domplan2_217Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov. V projektu SPTE Planina Kranj je sodeloval v dveh vlogah, in sicer kot družbenik oziroma partner pri investiciji v projekt soproizvodnje ter kot nosilec modernizacije omrežja in prenove kotlovnice kot upravnik kotlovnice Planina v imenu njenih lastnikov. Vsi elementi projekta bodo v naslednjih letih prispevali pomemben delež k zmanjševanju tako emisij v okolje kot tudi stroškov ogrevanja za stanovalce naselja Planina. www.domplan.si

petrol_165Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi enanajvečjih slovenskih trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka. Skupina Petrol iz slovenskega naftnega trgovca prerašča v celovitega regionalnega ponudnika energetskih in ekoloških storitev. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami pomembno sooblikujemo ne le slovenski energetski prostor, pač pa postajamo pomemben igralec tudi na energetskem trgu jugovzhodne Evrope.
www.petrol.si

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave