Trenutno pregledujete:

Program

 

08.30 – 09.15   Sprejem udeležencev ob kavi in prigrizku
09.00 – 09.15   POSREDOVANJE IZJAV MEDIJEM (NOVINARSKA KONFERENCA)
09.15 – 09.25   SLOVESNA PODELITEV CERTIFIKATOV
ISO 50001 za upravljanje z energijo – dobi družba Gorenjske elektrarne,
podeljevalec Igor Likar, SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje 
DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE
– dobi Biotehniški center Naklo,
podeljevalec Aleš Kranjc Kušlan, Inštitut Ekvilib
09.25 – 09.35   ODPRTJE FORUMA IN UVODNE RAZPRAVE
Pozdravni nagovor
Aleš Ažman, direktor družbe Gorenjske elektrarne
Dr. Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo
Marko Mravlja, župan občine Naklo
09.35 – 11.00   UPRAVLJANJE Z ENERGIJO
S standardom za sistem upravljanja z energijo ISO 50001 zmanjšajmo stroške za energijo in emisije toplogrednih plinov             
Blanka Kaker, SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Implementacija standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja
Dr. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, d. o. o.
Učinkovita raba energije in energetski pregledi
Matjaž Eržen, Gorenjske elektrarne, d. o. o.
Orodje GEKenergija za spremljanje porabe energije, primer izvedenega projekta v poslovni stavbi Elektro Gorenjska
Marko Novak, Gorenjske elektrarne, d. o. o.
Energetsko knjigovodstvo, primer javnih stavb
Dejan Ferlin, Adesco, d. o. o.
Interni priklop sončne elektrarne ter priklop na distribucijsko omrežje na primeru BC Naklo ter alternativa samooskrbe za gospodinjstva
Iztok Jenko in Miha Flegar, Gorenjske elektrarne, d. o. o.
VPRAŠANJA
11.00 – 11.30   Odmor za kavo in prigrizek
11.30 – 13.00   OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Energetska samooskrba v krožnem gospodarstvu – primer občine Kočevje
Dr. Henrik Gjerkeš, Valter Pisk, dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI    ZRMK, Univerza v Novi Gorici
Trg lesnih goriv v Sloveniji

Dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije
Ogrevanje rastlinjakov z lesno biomaso
Marjan Kadivec, Biomasa, d. o. o.
Nove bioplinske tehnologije
Dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije
Prostorske merske tehnologije za izboljšanje energetske učinkovitosti v kmetijstvu
Gašper Genorio, Geoservis, d. o. o.
Obnovljivi viri in učinkovita raba energije ter možnost EU financiranja
Rok Šimenc, BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Razvojna agencija Gorenjske)
VPRAŠANJA
13.00 – 13.40   Druženje ob lahkem obroku
13.40 – 14.20   OKROGLA MIZA IN ZAKLJUČEK
Upravljanje z energijo v javnih stavbah – priložnost za javni in zasebni sektor na področju energetske učinkovitosti in zniževanja stroškov
MODERATOR:
Gregor Murn                                                     
GOSTJE:

Marko Hočevar (Mestna občina Kranj),
dr. Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK),        
Rok Šimenc (BSC Razvojna agencija Gorenjske),
Iztok Žigon (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije),
Aleš Ažman (Gorenjske elektrarne, d. o. o.)
14.20 – 15.00   VODEN OGLED DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV
Sistem upravljanja z energijo »GEKenergija« v Biotehniškem centru Naklo
Marko Novak, Gorenjske elektrarne, d. o. o.

Geoservis – zunanji razstavni prostor

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave