Trenutno pregledujete:

Analiza učinkov proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Sončne celice energijo sonca neposredno pretvarjajo v električno energijo. Skupno sončno obsevanje na enoto ploskve sončne celice v danem časovnem obdobju je vsota direktnega, difuznega in odbitega sončnega obsevanja. Posamezne komponente sončnega obsevanja na vodoravno ploskev so odvisne od astronomskih, reliefnih in meteoroloških parametrov.

Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) iz meteorološke postaje Lesce in izmerjenih podatkov sončne elektrarne Strahinj je bila proučevana povezava med dejanskim sončnim obsevanjem na enoto površine in mesečno proizvodnjo električne energije v sončni elektrarni.
Analiza temelji na vzpostavljenem sistemu za neposredno spremljanje tehničnih in meteoroloških podatkov na več sončnih elektrarnah v daljšem časovnem obdobju.

Konkretni cilji implementacije uporabe obnovljivih virov energije so prikaz izračunov izboljšanih vpliv na okolje z vidika emisij toplogrednih plinov zaradi proizvodnje električne energije iz sončne elektrarne Strahinj ob upoštevanju porabe električne energije in obstoječih virov ogrevanja.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave