Trenutno pregledujete:

Proučevanje proizvodnje električne energije iz hidroelektrarne Savica

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Podzemne poti Doline Triglavskih jezer dajejo vodo Slapu Savica, ki je potrebna za življenje tega mogočnega mehanizma, ki napaja Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko. Vodni potencial slapa Savica pa že več kot 60 let zagotavlja daje moč za pogon visokotlačne hidroelektrarne Savica.

Prispevno zaledje izvira Savica je bilo v Agenciji RS za okolje izračunano na cca 43.180 km2 in sicer na območju med Kalom, zgornjo Komno, Plaškim Voglom, dolino Triglavskih jezer, Kanjavcem, Debelim vrhom, Črnim jezerom in Pršivcem.

Namreč Savica ni le turistična znamenitost in njena voda naravna dobrina, ampak tudi energetski potencial, ki so ga prvič izkoristili leta 1916, ko so zgradili prvo vojaško elektrarno v bohinjskem Ukancu. Elektrarna Bohinj je bila med obema vojnama zelo pomembna za razvoj elektrifikacije bohinjskega območja in rojstva elektromehaničnih servisnih delavnic Kranjskih deželnih elektrarn. Bila je eden od desetih obratov v Dravski banovini.

V luči tehničnega napredka in ekološke izrabe energetskega vodnega potenciala je bila po drugi svetovni vojni kot prva zgrajena nova hidroelektrarna Savica. Vgrajene so bile prve štiri domače Peltonove turbine z močjo 1125 KM, turbinski regulatorji, dva sinhronska generatorja 2200 kVA, 6,3 kV, transformatorja 6,3/35 kV in prvi domači zaščitni releji. Izgradnja je bila opravljena v 21 mesecih, izključno z domačimi napravami in opremo. Posledica njene izgradnje so bili prvi izdelki Peltonovih turbin v tovarni Litostroj, generatorjev tovarne Rade Končar in prvih domačih zaščitnih relejev Iskre. Po potresu leta 1988 je potekala gradbena sanacija elektrarne in prenova upravljalnega sistema. Zamenjava Peltonovih gonilnikov na agregatu daje boljši izkoristek, proizvodnja se je povečala za 12 %.

Za Hidroelektrarno Savica je značilna sezonskost proizvodnje. Hidrologija je v zimskih mesecih najnižja in se povečuje spomladi s taljenjem snega v sredogorju in največjo proizvodnjo doseže v maju in juniju. Proizvodnja je tudi preko poletnih mesecev zanesljiva in se nekoliko dvigne z jesenskim deževjem.   
Proučevanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije ugotavljamo s pomočjo tehničnih in naravnih dejavnikov.

Prispevek hidroelektrarne Savica k okolju je merljiv in za zgled doprinosa k boju proti podnebnim spremembam. Takšen prispevek bo potrebno naprej negovati in razvijati. Zlasti zato, da država čim prej spozna pomen te energije za kar naj bi dala več spodbud in povzročala manj zapletov pri pridobivanju soglasij za tovrstne projekte.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave