Trenutno pregledujete:

Energetski, okoljski in ekonomski učinki ogrevanja s toplotno črpalko

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Ekonomski kazalniki projekta vgradnje toplotne črpalke so bili izračunani glede na predhodno stanje ogrevanja z energentom EL kurilnim oljem. Izvedene so bile tudi energetske, okoljske in ekonomske primerjave učinka ekvivalentnih primerjav z drugimi energenti, ki kažejo ugodne kazalnike naložbe.

Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Pri ogrevanju s toplotno črpalko, ki izkorišča toploto okolice in jo pretvarja v uporabno toploto za ogrevanje prostorov, elektrika kot primarni vir koristi pri okoljskih prihrankih. Toplotna črpalka odvzame toploto snovem iz okolice na nižjem temperaturnem nivoju ter jo odda v ogrevalni sistem na višjem temperaturnem nivoju. Tak proces omogočimo z dodatnim zunanjim virom pogonske energije - električne energije. Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženo električno energijo imenujemo grelno število.
Ogrevanje prostorov za podjetje Gorenjske elektrarne, d.o.o. predstavlja velik strošek. Z vgradnjo toplotne črpalke smo bistveno zmanjšali stroške ogrevanja in škodljiv vpliv na okolico zaradi ogrevanja. V prispevku opisujemo izkušnje pri izboljšanju energetske učinkovitosti po vgradnji toplotne črpalke v obdobju 2005-2011 z vidika proizvodnje toplote iz obnovljivih virov, zmanjšanja porabe fosilnega goriva in znižanih stroških ogrevanja. Ogrevanje  s toplotno črpalko v sedmih letih pomeni zmanjšanje emisij CO2 za 463,86 ton v primerjavi z elektriko, 382,51 ton v primerjavi z daljinsko toploto, 346,01 ton v primerjavi s kurilnim oljem in 253,51 ton v primerjavi z zemeljskim plinom. Izdelana je ekonomska analiza prihrankov pri ogrevanju s toplotno črpalko v primerjavi z elektriko, daljinsko toploto, EL kurilnim oljem in zemeljskim plinom.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave