Trenutno pregledujete:

Razvoj bioplinskih naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

V Sloveniji je potencial bioplina razmeroma velik. Glavni cilj strategije za razvoj izkoriščanja bioplina v Sloveniji je razvoj instrumentov in ukrepov za povečanje pridobivanja in energetskega izkoriščanja bioplina na malih živinorejskih in poljedelskih kmetijah in v podjetjih.

V bioplinskih napravah se pridobiva bioplin iz živalskih odpadkov in/ali zelene biomase s postopkom fermentacije, ki se ga uporabi kot gorivo za soproizvodnjo toplote in električne energije. V sistemu za soproizvodnjo toplote in električne energije se energija iz plina pretvori v električno in toplotno energijo. Približno 20 % pridobljene energije je potrebno za lastno ogrevanje fermenterja, preostanek je na voljo za ogrevanje bivalnih in drugih prostorov (npr. hlevi, rastlinjaki). Presežki toplotne in električne energije se prodajo v javno električno omrežje. V bioplinskih postrojih je mogoče energetsko izrabiti vse vrste biomase, od čiste gnojevke do povsem rastlinskega substrata.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave