Trenutno pregledujete:

Implikacije sončnih elektrarn na javne ustanove

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Sodobni tehnološki sistemi naložb v sončne elektrarne na primerih šol, so model za naložbe za javne ustanove tako s projektnega, tehnološkega, proizvodnega, okoljskega in ekološkega vidika. Še posebno pomemben je osvečevalni namen za mlade in druge občane.

Postavitev novih sončnih elektrarn prispeva k povečevanju proizvodnje iz obnovljivih virov. Širjenje ideje o prednostih obnovljivih virov vpliva na zavest mladih v izobraževanju in občanov. Dodana vrednost pri projektu je sistemski pristop in povezovanje izobraževalne ustanove,  gospodarstva, lokalne skupnosti in širše javnosti. Implikacije uporabe obnovljivih virov energije so nadgradnja partnersko-izobraževalnega projekta DP2MIR (pomeni Dogovor, Projekt, Proizvodnjo, Marketing, Izobraževanje, Razvoj) razvitega pri postavitvi sončne elektrarne Strahinj. Značilnost je, da sta bili nadaljnji implementaciji na sončni elektrarni Preddvor in sončni elektrarni Križe, torej na osnovnošolskih izobraževalnih ustanovah, kjer je bila vključena lokalna skupnost (občina) kot lastnik šolske stavbe. Konkretni cilji implementacije uporabe obnovljivih virov energije so prikaz izračunov izboljšanih vplivov na okolje z vidika emisij toplogrednih plinov zaradi proizvodnje električne energije iz sončne elektrarne ob upoštevanju porabe električne energije in obstoječih virov ogrevanja.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave