Trenutno pregledujete:

Nagrada Sonaravni projekt 2008 za partnerski razvojno izobraževalni model

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Za vlaganja, promocijo in izobraževanje na področju obnovljivih virov energije ob izgradnji sončne elektrarne Strahinj je bila Gorenjskim elektrarnam v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo aprila 2008 podeljena nagrada za področje trajnostnih rešitev in obnovljivih virov energije.

Partnerski razvojno izobraževalni projekt »DP2MIR« obnovljivih virov je nastal kot nadgradnja gospodarskega inženiringa pri naložbah v sončne elektrarne. Relacije so v partnerstvu med gospodarskim podjetjem in javnim sektorjem, konkretno med družbo Gorenjske elektrarne, d.o.o. in izobraževalno ustanovo Biotehniški center Naklo, je na predstavitvi v Sekciji Energetski menedžment v praksi na 10. Dnevih energetikov 2008 v Portorožu povedal energetski menedžer Drago Papler iz Gorenjskih elektrarn. Skupaj z energetskima koordinatorjema Nušo Žibert in Tomažem Levstekom iz Biotehniškega centra Naklo so pripravili in izvedli nagrajeni Sonaravni projekt 2008. Za vlaganja, promocijo in izobraževanje na področju obnovljivih virov energije ob izgradnji sončne elektrarne Strahinj je bila Gorenjskim elektrarnam v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo podeljena letos prvič nagrada za področje trajnostnih rešitev in obnovljivih virov energije.

»Gre za šeststopenjski partnerski razvojno izobraževalni model »DP2MIR«, ki pomeni Dogovor, Projekt, Proizvodnjo, Marketing, Izobraževanje, Razvoj. Pretekle naložbe so se zaključile po izgradnji z vključitvijo v obratovanje. Razvit model z uspešnim dogovorom za gostovanje sončne elektrarne na objektu, postavlja s Pismom o nameri temelje za partnersko sodelovanje pri proizvodnji ekološko najčistejše električne energije in okoljskih prihrankih, pri prodaji električne energije partnerju pod konkurenčnimi pogoji ter sodelovanje pri promociji, izobraževanju in razvoju. Od dogovora do vstavljanja v obratovanje sončne elektrarne Strahinj, je minilo štiri mesece. Skupna moč sončne elektrarne Strahinj je bila v prvi fazi 83 kWp, predvidena proizvodnja električne energije znaša 87 MWh na leto, kar zadošča za potrebe približno 28 gospodinjstev oz. 27,8% pokritja potreb Biotehniškega centra. Proizvedena zelena električna energija predstavlja zmanjšanje 43,25 ton emisij CO2  na leto oz. letni prihranek 104,4 ton premoga. Naložba v sončno elektrarno Strahinj je v prvi fazi znašala 430.000 evrov oz. 5.197 EUR/kWh. Doba vračanja naložb je 15,37 let, interna stopnja donosnosti 4,25%.

Na objavljen Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije Ministrstva za okolje in prostor smo  dali pobudo za partnersko sodelovanje pri kandidiranju Biotehniškemu centru Naklo, na katero se je odzval. Projektna skupina je pripravila program, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor odobrilo. Udeleženci projekta so bili: Biotehniški center Naklo, Gorenjske elektrarne, d.o.o., Občina Naklo in Leonardo, d.o.o.. V okviru projekta so izvedli predavanja, naravoslovne dejavnosti, ekskurzije, anketo z raziskavo in izdali zloženko o obnovljivih virih energije, ki so jo v okviru tedna vseživljenjskega učenja dobila vsa gospodinjstva v občini Naklo.
Dodana vrednost in prispevek k ozaveščanju je »monitoring«, sistem prikazovanja vseh pomembnejših parametrov za spremljanje obratovanja elektrarne ter okoljski parametri: sončnega obsevanja na horizontano površino in površino fotonapetostnega generatorja, temperature okolice in sončnih celic ter hitrost vetra na sekundo. Na velikem LCD prikazovalniku, ki se nahaja v avli Biotehniškega centra se sprotno prikazujejo podatki v tekstualni in grafični obliki. Hkrati je omogočen dostop preko računalniškega omrežja direktno do vseh parametrov in dostop ter manipulacija nadzora elektrarne preko računalniškega omrežja do upravljalca v Gorenjskih elektrarnah.

Izkustva na konkretnem izvedenem projektu so z vidika nadzora, spremljanja podatkov in proučevanja obratovalnih parametrov koristna za nadaljnje implementacije bodočih sončnih elektrarn« je o nagradi Sonaravni projekt 2008 povedal Drago Papler, tudi prejemnik priznanja Energetski manager 2008.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave