Trenutno pregledujete:

Vpetost v okolje

Prikaži stran arhiva:

Na osrednjem dogodku s področja elektroenergetike, 11. konferenci CIGRE-CIRED v Laškem trije zaposleni iz Gorenjskih elektrarn sodelujejo z 12 referati. Več >
Skupno zmanjšanje emisij CO2 iz hidroelektrarn, sončnih elektrarn in soproizvodnje podjetja Gorenjske elektrarne v letu 2012 je 25.241,6 ton emisij CO2. Več >
Obnovljivi viri energije imajo značilno sezonsko proizvodnjo, ki je največja pri hidroelektrarnah v spomladanskih in jesenskih mesecih, pri sončnih elektrarnah pa v poletnih mesecih. Pomembni naravni dejavnik pri proizvodnji električne energije v hid Več >
Evropski sončni dnevi so mednarodni projekt, katerega namen je pritegniti pozornost javnosti za okolju prijazno energijo ter spodbuditi povečanje proizvodnje elektrike in toplote iz sonca. Na Slovenijo je bil razširjen leta 2008 in od vsega začetka v Več >
Biotehnični center Naklo 24. in 25. aprila 2013 v Strahinju organizira drugo znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo z naslovom: ZNANJE IN IZKUŠNJE ZA NOVE PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI s področja naravovarstva, kmetijstva, hortikulture in živilstva. Več >
Na Dan zemlje, 22. aprila so Gorenjske elektrarne sodelovale na Eko dnevu osnovne šole Ivana Groharja v Škofji Loki. Z gospodarskega sodelovanja pri izgradnji sončne elektrarne na strehah osnovnih šol Jela Janežiča in Ivana Groharja se je razširilo s Več >
Iz 16 lastnih sončnih elektrarn bodo načrtujejo 3,2 milijona kWh zelene električne energije in prihranek 1,6 kilo ton emisij CO2. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave