Trenutno pregledujete:

Vpetost v okolje

Prikaži stran arhiva:

Mag. Drago Štefe je 23 let je uspešno vodil podjetje Elektro Gorenjska (1980-2003) in bil direktor hčerinskega podjetja Gorenjske elektrarne (2004-2005), ki ju je zaznamoval s tehnološkimi in poslovnimi mejniki. Več >
V osamosvojitveni vojni je bila oskrba z elektriko pomembno sredstvo pritiska na jugoslovansko vojsko. To je bilo vodilo raziskave, ki se je začela leta 2001 in je sedaj v kratkem povzeta v prispevku doc. dr. Draga Paplerja z naslovom Gorenjska elekt Več >
Strokovnjaki družbe Gorenjske elektrarne že devet let sodelujejo z energetskimi delavnicami pri izobraževanju in osveščanju učencev Osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru. Več >
Vloga hidroelektrarne Savica v osamosvojitveni vojni za Slovenijo je bila pomembna z vidika osemmesečne tajne hrambe orožja v skrivališču pod strojnico elektrarne. Več >
Izkušnje s področja energetske samooskrbe sta si izmenjali občinski delegaciji Preddvora in Železne Kaple. Gorenjske elektrarne imajo interes za sodelovanje na področju vpeljave energetskega monitoringa za šolske in občinske stavbe. Več >
Dan zemlje, 22. aprila so na Eko dnevu v osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravili predstavitev doc. dr. Draga Paplerja in Marka Novaka iz Gorenjskih elektrarn o obnovljivih virov energije, soproizvodnji in učinkoviti rabi energije. Več >
Gorenjske elektrarne so z zeleno proizvodnjo v obnovljivih virih energije in soproizvodnje v letu 2014 dobrinesle k okoljskim prihrankom merjenih z zmanjšanjem 35.076,356 ton emisij CO2. Več >
Raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn bo 14. in 15. novembra 2014 sodelovala na 3. znanstveni konferenci VIVUS z mednarodno udeležbo, ki je organizira Biotehniški center Naklo. Več >

Prikaži stran arhiva:

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave