Trenutno pregledujete:

doc. dr. Drago Papler

svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
doc. dr. Drago Papler

Izobrazba: doktor znanosti

Področje dela: Vodenje investicij in razvoja, raziskave na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, sistemov vodenja kakovosti, sistemov upravljanja z energijo, obvladovanja tveganj in ekonomike.

Izkušnje: Doc. dr. Drago Papler ima po izobrazbi interdisciplinarna znanja: doktor znanosti, magister gospodarski inženir, univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani gospodarski inženir in inženir elektroenergetike. V Elektru Gorenjska je 20 let deloval na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Po odprtju trga z električno energijo se je ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne, kjer mu je bil ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije. Za uspešne in učinkovite raziskovalne, razvojne, izobraževalne in promocijske projekte je prejel več priznanj: nagrado Srečko Kosovel Univerze na Primorskem (2007), priznanje energetski menedžer (2008) za prvonagrajeni sonaravni projekt 2008, Trimovo raziskovano nagrado za magistrsko delo Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije (2009), državno nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (2009), posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike (2010) in pohvalo za uspešno izveden projekt oziroma aktivnosti v delu združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED (2013).

Od leta 2011 do leta 2014 je bil vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje v družbi Gorenjske elektrarne. Od januarja 2015 je svetovalec direktorja za raziskave in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne. Leta 2014 je uspešno zaključil projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v podjetje, leta 2016 pa implementiral standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. V družbi Gorenjske elektrarne je od leta 2014 je predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj, od leta 2016 pa še za vodenje sistemov upravljanja z energijo.

Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije Ekonomski učinki liberalizacije trga distribucije električne energije v Sloveniji pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca na doktorskem študijskem programu Management Fakultete za management, Univerze na Primorskem, je 11. decembra 2013 postal doktor znanosti. Njegova raziskovalna področja so: elektroenergetika, obnovljivi viri energije, management, ekonomika, agroekonomija, turizem.

Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo višjih, visokih in podiplomskih izobraževalnih programov. Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.

Bil je urednik glasil, regijske televizije in zbornikov. Posebno pozornost posveča zgodovini elektrifikacije in razvoju elektroenergetike, domoznanstvenim in kulturnim vsebinam. Ustvarja filmska in fotografska dela. Pripravil je več projekcij in razstav s tematskimi ciklusi. Kot publicist je v 35 letih objavil več tisoč poljudnih in strokovnih člankov ter televizijskih oddaj. Njegova bibliografija obsega 26 izvirnih znanstvenih člankov, 160 prispevkov na konferencah, pet znanstvenih monografij, doktorsko disertacijo, osem strokovnih knjig s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter šest zgodovinskih domoznanskih knjig in zbornikov.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave