Trenutno pregledujete:

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne
mfe-merkur-2-web_330

Sončna energije je poleg vode in vetra naraven in trajen vir energije.

Ko govorimo o sončni energiji, uporabljamo izraza sončno sevanje in sončno obsevanje. Sončno sevanje je moč sončnega sevanja na enoto površine, obsevanje pa energija sončnega sevanja na enoto površine. Tipične vrednosti sončnega sevanja v Sloveniji se gibljejo med 600 W/m2 in 1000 W/m2. Vrednosti letnega sončnega obsevanja v Sloveniji  se gibljejo med 1000 kWh/m2 in 1100 kWh/m2.Fotovoltaika in fotonapetostni sistemi

Fotovoltaika je veda o pretvarjanju energije sončnega obsevanja neposredno v električno s pomočjo sončnih celic. Fotovoltaika je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu.
Fotonapetostni (PV) sistemi se v grobem delijo v samostojne in omrežne sisteme.

Samostojne PV sisteme uporabljamo tam, kjer nimamo dostopa do distribucijskega omrežja. Omrežne PV sisteme pa priključimo direktno na električno omrežje, kamor tudi oddamo vso proizvedeno energijo.

Fotonapetostni sistemi so tih neizčrpen vir energije, ki ne onesnažuje okolja.

Sestavni deli omrežnih PV sistemov

Sončne celice

Sončne celice s pomočjo fotoefekta proizvajajo enosmerno napetost in tok. Celice so izdelane iz Silicija, ki je lahko amorfni, polikristalni ali monokristalni. Razlika med njimi je v orientiranosti Si kristalov, kar ima močan vpliv na izkoristek celice. In sicer, bolj ko so kristali pravilno orientirani višji je izkoristek celice. Moč sončnih celic se podaja v Wp, kar pomeni maksimalno moč celice. Več o delovanju sončnih celic

Razsmernik

Razsmernik je naprava, ki pretvarja enosmerno napetost, ki jo proizvede sončna celica, v izmenično napetost. To naredi s pomočjo elektronskih stikal (MOSFET, IGBT), ki izmenično preklapljajo med pozitivnim in negativnim polom, ter tako proizvedejo izmenično napetost. Moderni razsmerniki delujejo po principu samostojnih preklopov elektronskih stikal to je s pulzno širinsko modulacijo ob visoki frekvenci, kar ima za posledico sinusno obliko izhodne napetosti. Več o delovanju razsmernikov

Stanje fotovoltaike v Sloveniji

Do konca januarja 2013 je bilo v Sloveniji nameščenih 2.766 sončnih elektrarn, skupne moči 208 MWp, kar znaša 75, 17 kW na sončno elektrarno.

Trenutno pospeševanje gradnje fotonapetostnih sistemov s strani država ni spodbudno, kar prikazuje tudi podporna shema za 2013 s strani Borzena. (Glej datoteke (na dnu strani): Borzen Podpore za 2013)

Trenutni instrumenti pospeševanja gradnje omrežnih fotonapetostnih sistemov so poenostavljen postopek za pričetek gradnje ter subvencionirana cena za proizvedeno energijo, ki je trenutno 37,4 € za kilovatno uro.

Vendar bo potrebno, v kolikor želimo ponoviti nemško zgodbo o uspehu na področju izkoriščanja sončne energije, sprejeti veliko bolj vzpodbudno zakonodajo na tem področju.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave