Trenutno pregledujete:

Inženiring

Pri načrtovanju sončnih elektrarn vam pomagamo:

  • s svetovanjem pri iskanju tehničnih rešitev,
  • pri izdelavi projektne dokumentacije,
  • pri pridobivanju soglasij in vodenju upravnih postopkov,
  • pri pridobivanju ustrezne dokumentacije za podporo.


Na področju gradenj vam omogočamo:

  • dobavo komponent in izgradnjo sončne elektrarne »na ključ«,
  • priklop sončne elektrarne na distribucijsko omrežje,
  • izgradnjo potrebne pripadajoče opreme, kot so ozemljitve, strelovodi.


Na področju vzdrževanja vam nudimo:

  • storitev vzdrževanja in izvajanja monitoringa,
  • obnove dotrajanih elementov,
  • odpravo okvar na elektroenergetskih napravah in vodih.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave