Trenutno pregledujete:

Vzdrževanje

Za optimalno delovanje sončne elektrarne so ključnega pomena stalni nadzor in reden servis elektrarne.

V podjetju vam nudimo in izvajamo pogodbeno vzdrževanje sončne elektrarne za obdobje 15 let ali več.

Vzdrževanje sončne elektrarne zajema  tehnično vodenje, nadzor, monitoring in izdajanje poročil.

Tehnični predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev  zahtevajo izvajanje in vodenje evidenc naslednjih meritev:

 • umerjanje zaščite ločilnega mesta, 1x letno
 • meritve strelovodne inštalacije in ozemljitvenih potencialov na 4 leta
 • meritve električnih inštalacij najmanj enkrat na 8 let.


Na področju vzdrževanja vam poleg izvajanja zgoraj omenjenih predpisov nudimo tudi:

 • namestitev ustrezne opreme za daljinski nadzor,
 • vzpostavitev daljinskega nadzora,
 • spremljanje in analizo motenj,
 • analizo napak,
 • odpravljanje motenj, okvar,
 • pripravo poročil proizvodnje, prihodkov, motenj,
 • letne preglede in pripravo preventivnih ukrepov,
 • kontrolo daljinskega nadzora,
 • čiščenje modulov,
 • poročila mesečne napovedi proizvodnje,
 • pripravo računov za Borzen,
 • obnovo Deklaracij,
 • zagotavljanje potrebnega servisiranja opreme,
 • vzdrževanje lokacij in okolice,
 • termovizijo oz. pregled elektro omaric z IR kamero, in drugo.

 

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave