Trenutno pregledujete:

Potrebna dokumentacija

Za uspešno izveden projekt sončne elektrarne in pridobitev podpore s podpisom pogodbe z Borzenom, je potrebno voditi postopek pridobivanja ustrezne dokumentacije.

Projekt je uspešno zaključen, ko investitor podpiše pogodbo z Borzenom.

Potrebni dokumenti so:

 • Vloga za Soglasje za priključitev,
 • Soglasje za priključitev,
 • Obvestilo Energetskega inšpektorja (IRSER) o pričetku gradnje sončne elektrarne,
 • Izdelava Varnostnega načrta,
 • Projekt statične presoje ostrešja,
 • Presoja požarne varnosti ostrešja,
 • Požarni načrt,
 • PZI, PID in NOV za izgradnjo sončne elektrarne, strelovoda in priključitve na distribucijsko omrežje,
 • Vloga za izdajo Pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje,
 • Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje,
 • Vloga za Pogodbo o odkupu električne energije pridobljene  iz sončne elektrarne ,
 • Pogodba o odkupu električne energije pridobljene  iz sončne elektrarne,
 • Vloga za Pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja,
 • Pogodba o dostopu končnega odjemalca  do distribucijskega omrežja,
 • Zahtevek za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • Tehnični pregled sončne elektrarne,
 • Vloga za pridobitev Deklaracije za proizvodnjo električne energije iz OVE,
 • Odločba o Deklaraciji,
 • Listina – Deklaracija za proizvodno napravo,
 • Vloga za pridobitev Odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo proizvedeno iz OVE,
 • Odločba o dodelitvi podpore za električno energijo proizvedeno iz OVE,
 • Vloga za odprtje računa proizvajalca,
 • Vloga za posredovanje podatkov potrebnih za sklenitev Pogodbe o podpori z Borzenom,
 • Pogodba o zagotavljanju Podpore – Borzen.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave